Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Vnitřní oznamovací systém

Pracoviště jako povinná osoba podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, (dále „zákon“) vede tzv. vnitřní oznamovací systém pro účely podávání a posuzování oznámení ve smyslu zákona.

Oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, které:

– má znaky trestného činu

– nebo je přestupkem, za který je stanovena sazba pokuty alespoň 100 tis. Kč,

– nebo porušuje jiný právní předpis ČR nebo předpis Evropské unie v zákonem definovaných oblastech,

pokud k němu došlo nebo má dojít na pracovišti a o němž se oznamovatel (tzv. whistleblower) dozvěděl v souvislosti s výkonem pracovní činnosti pro pracoviště.

Pracoviště ve smyslu zákona:

  • posuzuje oznámení, pro která se poskytuje ochrana totožnosti oznamovatele;
  • posuzuje oznámení od osob, které pro pracoviště vykonávaly nebo vykonávají práci v základním pracovněprávním vztahu, nebo v rámci dobrovolnické činnosti, odborné praxe či stáži, resp. pracoviště ve smyslu zákona vylučuje přijímání oznámení od jiných osob.

Způsoby oznamování

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pracoviště jsou písemně, ústně, nebo na žádost oznamovatele také osobě, a to prostřednictvím kontaktů uvedených níže:

  • Písemně prostřednictvím e-mailu

Oznámení prostřednictvím zabezpečeného e-mailu se zasílají na určenou e-mailovou adresu, přístupnou příslušné osobě.

  • Písemně v listinné podobě

Oznámení v listinné podobě se zasílá poštou na korespondenční adresu pracoviště k rukám příslušné osoby.

  • Ústně prostřednictvím telefonu

Telefonicky lze podat oznámení na zabezpečené telefonní lince přístupné příslušné osobě.

  • Osobně
    Požádá-li o to oznamovatel, oznámení bude přijato příslušnou osobou v rámci osobní schůzky v přiměřené lhůtě sdělené oznamovateli, nejpozději však do 14 dnů.

Označení příslušné osoby a kontakty

Pracoviště ve smyslu zákona určuje pro zajištění stanovených činností při vedení vnitřního oznamovacího systému tzv. příslušnou osobu a kontaktní údaje na ni uveřejňuje níže.

Příslušná osoba: 

Mgr. Michal Minarik
telefonní číslo: +420 511 192 220
e-mailová adresa: oznameni@czechglobe.cz  

korespondenční adresa:

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
k rukám Mgr. Michala Minarika
Bělidla 986/4a
603 00 Brno