Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Výroční konference FLUXNET

11. – 14. 7.2023 se v Brně  konala výroční konference FLUXNET, kterou uspořádal CzechGlobe a Mendelova univerzita v Brně. FLUXNET je globální síť tvořená regionálními sítěmi (ICOS z Evropy, Ameriflux, OzFLUX, SAEON, MexFLUX a AsiaFLUX) sdružujícími pracoviště, která se zabývají měřením toků skleníkových plynů kovarianční metodou.

FLUXNET je zároveň příkladem potřeby globální spolupráce a infrastruktury, která má přispívat k dosažení dlouhodobé udržitelnosti.

Komunita FLUXNET se sešla po pěti letech a účastníci konference diskutovali o technikách měření, zpracování dat a o začlenění měření CH₄ a N₂O do společného zpracování a databáze. Důležitým bodem konference byla diskuse o tom, jak by komunita FLUXNET mohla přispívat k uhlíkovému účetnictví a k systému uhlíkových kreditů a jak by mohla více působit na širokou veřejnost.

Více informací na  bit.ly/43NlSTl