Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Výzkumníci z Oddělení dálkového průzkumu Země součástí projektu BENCHMARKS

60–70 % půd v Evropě je v současnosti považováno za nezdravé.  Projekt BENCHMARKS pomáhá Evropské komisi dosáhnout jejímu závazku „75 % zdravé evropské půdy nebo výrazné zlepšení do roku 2030“ (SH&F mission).

Konvenční systémy monitorování půdy měří chemické parametry, ale neberou v úvahu širokou škálu biologických a fyzikálních parametrů nezbytných pro zdraví půdy. Při monitoringu se často používají postupy s univerzální základní sestavou dat, které pro hodnocení zdraví půdy neberou v potaz klimatické rozdíly a rozdíly ve využití půdy v rámci Evropy.

Cílem BENCHMARKS je vybudovat evropskou síť, která přinese sdílené porozumění hodnocení zdravotního stavu půdy napříč různými způsoby využití území a klimatickými podmínkami. BENCHMARKS bude definovat, jak měřit zdraví půdy a přinese měřící techniky relevantní pro daný kontext a prostorové měřítko (od pole až po evropské měřítko). Ve spolupráci se zapojenými partnery a bok po boku se správci území je cílem BENCHMARKS přispívat a posilovat takové systémy využívání území, které podporují zdraví půdy.

Díky širokému rozsahu (lokální, krajinný, národní, evropský) a mnoha zúčastněným stranám napříč různými využitími krajiny (městské, lesnické, zemědělské) se BENCHMARKS zaměřuje na:

1) Poskytnutí jasného, snadno použitelného nástroje pro hodnocení stavu půdy, který bude transparentní, harmonizovaný a rentabilní.

2) Definování vhodných ukazatelů, které jsou relevantní pro hodnocení zdravotního stavu půdy na škále využití území a klimatických zón celé Evropy.

3) Panel pro půdní zdraví vhodný k využití na různých úrovních (od pole až po Evropu) pro zemědělství, lesnictví a městské prostředí. 

4) Přispět ke zlepšení stávajících evropských politik a zákonů týkajících se zdraví půdy

BENCHMARKS využívá inovativní participativní přístupy k řešení požadavků na zdraví půdy, které přináší četní partneři, jako jsou správci území, poradci, politici, vědecké a vzdělávací komunity a soukromý sektor. V průběhu roku 2023 se bude konat řada workshopů v 24 případových studiích v 13 zemích Evropy. Propojí správce území na místní úrovni a různé skupiny zainteresovaných stran na regionální, národní a evropské úrovni.

Tisková zpráva