Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Workshop sítě SCERIN v Brně

Ve dnech 26.-29. června v Brně uspořádalo Oddělení dálkového průzkumu Země CzechGlobe workshop SCERIN  – 10  pod názvem „Současné změny terestrických ekosystémů, změny pokryvu/využití a jejich hnací síly – výzvy pro dálkový průzkum Země a udržitelný management“.

Regionální sít SCERIN (zastřešená NASA) sdružuje vědce a odborníky v oblasti pozorování systému Země z jihovýchodní a střední Evropy. Čtyřicítka účastníků z 10 zemí zhodnotila probíhající i připravované navazující aktivity sítě SCERIN a navrhla v rámci struktury sítě ustavit novou pracovní skupinu zaměřenou na pozorování městských oblastí. Součástí workshopu byly exkurze na ekosystémovou stanici v Lanžhotě a v přírodní rezervaci Runšpurk.