Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Zuzana V. Harmáčková převzala Prémii Otto Wichterleho

Mezi čtyřiadvaceti vědci a vědkyněmi do 35 let, kteří dnes z rukou předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové  převzali Prémii Otto Wichterleho pro rok 2021, byla také Zuzana V. Harmáčková z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe.

Zuzana V. Harmáčková zkoumá scénáře možného budoucího sociálně-ekologického vývoje, zaměřuje se na cesty, které vedou ke společenské a environmentální udržitelnosti a podílí se na jejich návrzích.

Jako zásadní příspěvek do debaty o budoucím vývoji vnáší Zuzana Harmáčková význam lidských motivací, zejména různých typů hodnot, které lidé přisuzují přírodnímu prostředí a které pak formují jejich rozhodování a činnosti. 

Vlastní výzkum doplňuje výraznou mezinárodní aktivitou, publikační a pedagogickou činností, a přispívá k aktuálním hodnotícím zprávám pro vědecko-politické struktury (mj. Mezivládní vědecko-politickou platformu pro biodiverzitu a ekosystémové služby při OSN).

Podle Akademie věd, která oceňuje perspektivní vědecké  osobnosti, Zuzana rovněž posiluje spolupráci své domovské instituce s významnými evropskými výzkumnými skupinami – například britským Centrem pro ekologii a hydrologii nebo Stockholmským centrem resilience, kde také působí. BLAHOPŘEJEME!