Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

CzechGlobe je partnerem nového evropského projektu IRISCC

1. dubna byl oficiálně zahájen nový projekt evropské výzkumné infrastruktury IRISCC (Integrated Research Infrastructure Services for Climate Change risks) zaměřený na rizika způsobená změnou klimatu. Projekt, který koordinuje Janne Rinne z Ústavu přírodních zdrojů Finska (Luke), integruje  14 výzkumných infrastruktur  a e-infrastruktur a sdružuje 80 partnerů z celé Evropy včetně vědců z CzechGlobe a jeho infrastruktury.

Cílem projektu, podpořeného programem HORIZON Europe částkou 15 milionů EUR, je posílit schopnost společnosti čelit rizikům změny klimatu a budovat odolnost. K tomu má napomoci nabídka přístupu k interdisciplinárním výzkumným platformám a národním a evropským infrastrukturám zahrnujícím observatoře, experimentální zařízení, pokročilé modelovací nástroje a data.

Kromě poskytnutí špičkové výzkumné infrastruktury se IRISCC zavazuje k otevřenému sdílení znalostí a budování rozsáhlých kapacit. Proto jsou v rámci projektu nabízeny školicí programy, jejichž cílem je vybavit novou generaci výzkumných pracovníků dovednostmi, které jim umožní tyto integrované výzkumné služby využívat ve výzkumu rizik dopadu změny klimatu.

Výzkumnou infrastrukturu může být využívána výzkumnou komunitou, komerčními subjekty,  tvůrci politik, mezinárodními agenturami a společností obecně. IRISCC představuje významný krok vpřed v posilování kolektivní reakce na klimatické výzvy. Využitím kolektivních odborných znalostí evropských výzkumných institucí nám tento projekt napomáhá budovat odolnější budoucnost.