Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

CzechGlobe je součástí další výzkumné infrastruktury na Cestovní mapě ESFRI

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) prezentovalo během konference konané 11. září ve Vídni Cestovní mapu (Roadmap) Evropských výzkumných infrastruktur pro rok 2018. Roadmap ESFRI zahrnuje na základě celoevropských priorit výzkumné infrastruktury, které budou splňovat dlouhodobé potřeby evropských výzkumných komunit. Mezi tyto výzkumné infrastruktury se nově zařazuje také  eLTER RI – Integrovaná evropská výzkumná infrastruktura pro dlouhodobý výzkum ekosystémů, kritických zón a socioekologických systémů.

Zahrnutí eLTER RI do Cestovní mapy ESFRI je významným úspěchem výzkumné komunity zabývající se evropským ekosystémem, kritickými oblastmi a společensko-ekologickými systémy.

eLTER RI se tak stane plně funkční, trvale financovanou a řízenou distribuovanou infrastrukturou terénních pracovišť zastřešující evropské ekologické zóny. Tato terénní pracoviště budou navržena tak, aby podpořila excelentní vědu zaměřenou na fungování systémů důležitých pro lidskou společnost (celo-systémový přístup, včetně studií interakcí mezi člověkem a životním prostředím).

Výzkumná infrastruktura eLTER RI poskytne koncovým uživatelům (vědcům, státní správě i politikům) řadu služeb a výsledků, a to včetně přístupu k vysoce vybaveným pracovištím s vysoce kvalifikovaným personálem a k jejich datům, která se týkají dlouhodobých sledování životního prostředí. Prostřednictvím tzv. tematických center (Topic Centres) poskytne další služby, jakými jsou syntéza a modelování dlouhodobých dat, podpora výzkumu a technologického rozvoje a vzdělávací programy. eLTER RI rovněž poskytne řadu podkladů pro podporu politik a vědy, například informace o celoevropských trendech v oblasti životního prostředí.

Dalším krokem je příprava návrhu projektu, který bude rozvíjet klíčové složky eLTER RI, jako jsou právní subjektivita, struktura řízení, centrála, tematická centra, program standardního pozorování, terénní síť LTER pracovišť a LTSER platforem. Zde budou zohledněny požadavky všech zainteresovaných stran, například s ohledem na vznikající strategie v celoevropském monitorování životního prostředí.

Výzkumná infrastruktura  eLTER ESFRI je řízena německým Helmholtzovým Centrem pro výzkum životního prostředí (UFZ) v úzké spolupráci s rakouskou Agenturou pro životní prostředí (EAA) a s podporou Federálního ministerstva pro vzdělávání a výzkum Spolkové republiky Německo. Program eLTER RI ESFRI politicky podpořilo 17 států a Vědecké memorandum o porozumění podepsalo 161 výzkumných institucí z 27 zemí včetně České republiky.