Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

CzechGlobe navazuje spolupráci v Chile

Ve dnech 9. – 12. dubna 2019 navštívil Dr. Manuel Acosta z CzechGlobe  jako zástupce České republiky výzkumné infrastruktury v Chile. Studijní návštěva proběhla na dvou výzkumných infrastrukturách Papežské katolické univerzity v Chile (PUC), a to na  Coastal Marine Research Center  (ECIM) a  the Patagonia Research Station.

ECIM je světově uznávané mořské  vědecké centrum, které mimo jiné poskytuje školení mladým odborníkům, terénní vzdělávání školám, učitelům  i široké veřejnosti a podporuje multidisciplinární studijní přístup k ekosystémům nacházejícím se na rozhraní pevniny a moře. Patagonské výzkumné pracoviště je mimořádnou přírodní laboratoří pro pozorování globální změny. Obě vědecká pracoviště mají velmi kvalitní infrastrukturu.

Zástupcům PUC a Národní komise pro vědecký a technologický výzkum (CONICYT), která poskytuje grantové finanční prostředky na spolupráci v oblasti výzkumu, stipendia a bilaterální spolupráci, Manuel Acosta  představil výzkumnou infrastrukturu CzechGlobe a také její součást –  infrastrukturu pro sledování uhlíku a skleníkových plynů CzeCOS  a seznámil přítomné s vybranými dosaženými výsledky.

V průběhu jednání došlo se zástupci PUC  k dohodě o budoucí spolupráci a očekává se podpis Memoranda o vzájemné spolupráci CzechGlobe a PUC.  Doposud neexistuje žádná spolupráce mezi PUC a českými výzkumnými institucemi ani spolupráce mezi CONICT a MŠMT.