Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

CzechGlobe se představí na NATUR EXPO BRNO 2017

Ve dnech 11. – 14. května 2017 se na brněnském výstavišti bude konat první ročník Veletrhu udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO 2017. Tématem prvního ročníku veletrhu se stal jeden z nejviditelnějších dopadů probíhající klimatické změny – sucho a s ním související udržení vody v krajině.

Koncept veletrhu byl vytvořen s profesními asociacemi, akademickými a výzkumnými institucemi. Ty  na veletrhu představí veřejnosti, zemědělcům, lesníkům a zástupcům obcí a státní správy doporučení a konkrétní řešení, která se dají použít pro lepší hospodaření s vodou a jejím zadržením v krajině.

Mezi spoluorganizátory veletrhu a také mezi vystavovatele se zařadil i Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Ve své expozici v pavilonu F bude prezentovat informační portál www.intersucho.cz -Integrovaný systém pro sledování sucha. Ten se zaměřuje na meteorologické a zemědělské sucho, a to s ohledem na jejich častější výskyt a ekonomické dopady pro ČR a také proto, že jsou nutným předpokladem obou následujících kategorií sucha, a to hydrologického a socioekonomického. Dále představí portál www.klimatickazmena.cz, který je otevřenou a průběžně aktualizovanou on-line databázi shrnující informace o dopadech změny klimatu, rizicích, zranitelnosti a adaptačních opatření pro celou ČR.  Chybět nebudou ani praktické ukázky měření a detekování projevů sucha u rostlin.  Do doprovodného programu veletrhu se vědci z CzechGlobe zapojí také svými přednáškami, jejichž témata mají k udržitelnému životu v krajině blízko. Návštěvníci se mohou těšit na přednášku „Biologická uhlíková pumpa a její ovlivňování klimatickou změnou“ a na přednášku „Kdy to kvete? Aneb dopady změny klimatu, fenologie a dobrovolný monitoring vegetace“

Ve čtvrtek 11. května se jako jedna z významných součástí doprovodného programu NATUR EXPO  BRNO 2017 bude konat konference „Změna klimatu – hrozba nebo příležitost pro naši krajinu“ kde hlavním tématem bude „Generel vodního hospodářství krajiny České republiky“. Konferenci pořádá Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, Agrární komorou ČR, Mendelovou univerzitou v Brně a dalšími výzkumnými institucemi. Konference se zúčastní vědecké špičky zabývající se vývojem klimatu a zejména jeho dopady na zemědělství, dále vrcholní politici i zástupci akademické sféry, mezi zvanými budou rovněž zástupci obcí. Na konferenci zazní zásadní informace o dopadech klimatické změny a možných adaptacích, a to především v souvislosti se suchem.  Podobně jako ve výstavní expozici i na konferenci budou prezentovány informační portály www.intersucho.cz a www.klimatickazmena.cz. Dále budou prezentovány závěry Generelu vodního hospodářství České republiky a výsledky Bilance vodních zdrojů pro zemědělské závlahy.

Obrázek