Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

CzechGlobe se vydal na cestu rovných příležitostí

CVGZ se v nejbližší době připravuje realizovat dotazníkové šetření o životních a pracovních podmínkách zaměstnanců a zaměstnankyň instituce. Výsledky šetření by měly přispět k posílení rovných příležitostí žen a mužů a ke slaďování rodinného a pracovního života v rámci instituce. Zároveň  budou jedním z výstupů mezinárodního projektu 7.RP EGERA (Effective Gender Equality in Research and the Academia), který od počátku tohoto roku CVGZ řeší ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda při Sociologickém ústavu AV ČR a s dalšími vědeckými institucemi ze sedmi evropských států.

Více informací o projektu ke stažení na: http://www.egera.eu/