Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

CzechGlobe součástí globální studie o vlivu změny klimatu na výskyt povodní typu GLOF

Povodně typu GLOF (glacial lake outburst flood) vznikají protržením či přelitím hráze ledovcového jezera. Tyto povodně jsou specifické nízkou frekvencí výskytu, avšak vysokou extremitou. Kulminační průtoky povodní typu GLOF mohou mnohanásobně převyšovat kulminační průtoky „klasických“ hydrometeorologicky podmíněných povodní a představují tak významný rizikový proces, zejména ve velehorském prostředí, kde dochází k ústupu zalednění, vývoji a vzniku ledovcových jezer. Porozumění časoprostorovým vzorům výskytu těchto událostí je klíčem k jejich efektivnějšímu managementu.

Hlavním cílem studie publikované v dubnu 2018 v předním glaciologickém časopise The Cryosphere, kde byl zařazen mezi „highlight articles“, bylo analyzovat výskyt povodní z morénami hrazených jezer a jejich vztah ke klimatickým změnám od konce malé doby ledové, a to v globálním měřítku. Mezinárodní tým autorů pod vedením Stephana Harrisona (Uni Exeter), jehož součástí byl i CzechGlobe (Adam Emmer), vytvořil celosvětově nejucelenejěí databázi GLOFs z morénami hrazených jezer a frekvenci jejich výskytu ve velehorských oblastech světa dal do souvislosti s měnícím se klimatem a jeho budoucí projekcí.

Bylo prokázáno, že jednotlivé oblasti reagují na změnu klimatu od malé doby ledové (LIA) s různou dobou prodlevy (lag time), a to na třech úrovních: (i) prodleva mezi LIA a vznikem jezera; (ii) prodleva mezi vznikem jezera a povodní GLOF; (iii) prodleva mezi LIA a maximální frekvencí výskytu povodní typu GLOF na úrovní celé oblasti. Zatímco některé oblasti již obdobím maximální frekvence výskytu povodní typu GLOF prošly (např. peruánské pohoří Cordillera Blanca), v jiných oblastech je teprve očekáváno (např. centrální Himaláje). Výsledků studie si rovněž všímá portál GlacierHub.

Harrison, S., Kargel, J.S., Huggel, C., Reynolds, J., Shugar, D.H., Betts, R.A., Emmer, A., Glasser, N., Haritashya, U.K., Klimeš, J., Reinhardt, L., Schaub, Y., Wilyshire, A., Regmi, D., Vilímek, V. (2018): Climate change and the global pattern of moraine-dammed glacial lake outburst floods. The Cryosphere, 12, 1195-1209.

Obrázek

1 – protržená morénová hráz jezera Milluacocha (Cordillera Blanca, Peru); moréna je cca 200 m vysoká, v popředí Ishinca base camp

Obrázek

2 – centrální část údolí Santa Cruz (Cordillera Blanca, Peru) zasažená povodní GLOF v roce 2012; vrstva akumulovaného materiálu v této části údolí je až 2 m mocná

Obrázek

3 – hlavní oblasti výskytu povodní typu GLOF (žluté hvězdičky); odstín jednotlivých států indikuje objem výzkumu na téma povodní typu GLOF (viz Emmer, 2018, NHESS)

Obrázek

4 – letecký snímek města Huaráz (Peru) pořízený v roce 1948, tj. 7 let po ničivé povodni GLOF, která zničila třetinu města a vyžádala si nejméně 1800 obětí na životech