Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

CzechGlobe zkoumá sucho a jeho následky

Brno 21. září 2012 Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe) zahájilo ve spolupráci s univerzitními vědci rozsáhlý mezinárodní projekt InterSucho. Je to aktuální odpověď na rostoucí riziko výskytu období sucha ve střední Evropě, které je nyní s velkou pravděpodobností nejvyšší za posledních 130 let. Pro region, odkázaný na obvyklé rozložení srážek během roku, jde o zcela zásadní věc.

Specialisté CVGZ spolu s vědci z Mendelovy a Masarykovy univerzity v Brně vytvořili specializovaný multidisciplinární tým, který se začal systematicky věnovat výzkumu sucha a jeho následků. Členy týmu, vedeného doc. Miroslavem Trnkou z CVGZ, jsou dva významní světoví vědci: dr. Ulf Büntgen ze švýcarského National Centre of Competence in Research (NCCR) a Swiss Federal Research Institute for Forest, Snow and Landscape (WSL), a dr. Michael Hayes z USA, ředitel National Drought Mitigation Centre. Díky nim získají mladí i zkušení vědci možnost seznámit se s know-how úspěšných zahraničních institucí.

Sucho je nebezpečný klimatický jev, který vzniká z rozličných meteorologických příčin. Vyznačuje se proměnlivou dobou trvání, různou intenzitou a rozsahem postiženého území. Může mít velmi vážné dopady na mnoho oborů lidské činnosti, jakými jsou např. zemědělství, vodní či lesní hospodářství. Intenzivní sucho při spojení s vlnami veder může ohrožovat zdravotní stav obyvatel, zvláště starších, a snižovat i celkovou výkonnost ekonomiky.

„Mnohé epizody sucha, například v Evropě v roce 2003, v Austrálii v roce 2009 nebo v USA a České republice v letošním roce ukázaly, že ani vyspělé ekonomiky nejsou před drastickými následky extrémního sucha imunní. Potvrdily také důležitost včasného varování, detailního monitoringu a předem připraveného plánu nutných opatření,“ říká doc. Miroslav Trnka. „To je hlavní důvod vytvoření specializovaného týmu, který bude schopen monitorovat a do jisté míry i předvídat suché epizody a jejich dopady. Významně tak přispěje k omezení škod, které sucho přináší jednotlivcům, firmám i celé společnosti.“

CzechGlobe je stěžejním projektem Centra výzkumu globální změny, ústavu Akademie věd České republiky. Tato vědecko-výzkumná instituce vznikla v Brně v lednu 2011 a navázala na téměř dvacetiletou tradici základního výzkumu v Ústavu systémové biologie a ekologie.

CzechGlobe je konkrétní reakcí na silnou společenskou objednávku vybudovat výzkumnou infrastrukturu, která umožní komplexně studovat problematiku globální změny a plnit mezinárodní závazky, které Česká republika v této oblasti přijala.

Výzkumná infrastruktura CzechGlobe je financována ze strukturálních fondů Evropské unie – konkrétně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Spočívá v budování a rozvoji evropského Centra excelence, tedy  moderní výzkumné infrastruktury, která umožní zkoumat projevy a dopady globální změny v zemské biosféře i lidské společnosti. Pracoviště budované infrastruktury jsou rozmístěna po celém území České republiky.

Na řešení výzkumných programů se podílejí vědecké týmy, spolupracující se špičkovými odborníky z prestižních vědeckých a vzdělávacích tuzemských i mezinárodních institucí. S pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení studují vývoj klimatu, dopady globální změny na biologickou rozmanitost, ekosystémy a společnost, projevující se zejména ve střední Evropě. Současně navrhují inovační technologické postupy a opatření, jejichž cílem je umožnit orgánům státní správy České republiky a Evropské unie se na tyto změny připravit a adaptovat.

 

Kontakty:

doc. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.
Institute of Agriculture Systems and Bioclimatology
Mendel University in Brno & Global Change Research Centre
Academy of Sciences (CzechGlobe) of the Czech Republic

Zemědělská 1, 613 00, Brno
Mobil: +420 725 950 927
Fax: +420 545 133 083

RESULTS OF OUR WORKING GROUP CAN BE FOUND AT:
http://www.ufa.cas.cz/dub/crop/crop.htm and http://www.czechglobe.cz

Michal Ač
tel.: +421 264 776 482
mobil +421 948 251 006
e-mail: ac.m@czechglobe.cz