Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Evropská špička klimatologie v CzechGlobe

Ve dnech 2. – 3. května 2018 Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe hostil druhé „Valné shromáždění projektu C3Surf“.

Projekt C3Surf je projekt řešený v rámci Copernicus Climate Services (http://surfobs.climate.copernicus.eu/). CzechGlobe je součástí širšího konsorcia tvořeného meteorologickými ústavy z Nizozemí, Německa, Švýcarska, Norska, Rakouska, Maďarska, které jsou jednotně zaštítěny organizací evropských národních meteorologických služeb EUMETNET, a University of East Anglia (UEA). CzechGlobe v tomto projektu zastupuje Oddělení klimatického modelování.

Shromáždění v CzechGlobe koncentrovalo evropskou špičku v oboru klimatologie včetně prof. Phila Jonese z UEA, který je hlavním tvůrcem CRU globální teplotní řady. Akce se dále zúčastnili správci ECA&D databáze klimatologických pozorování a tvůrci E-OBS gridového datasetu, experti z Norska, Maďarska, Švýcarska, Rakouska, kteří mimo jiné vytvářejí národní datasety (gridované produkty).

CzechGlobe se do projektu zapojil metodicky v části kontroly kvality (vytvořením software MetQC) a homogenizace časových řad pozorování teploty vzduchu a srážek. Tyto metody budou operativně implementovány v nizozemské národní meteorologické službě (KNMI), která spravuje ECA&D databázi, ze které pak vychází i populární E-OBS dataset.

Během setkání byly řešeny otázky spjaté s tvorbou a vylepšováním produktů, které široké veřejnosti poskytnou operativní informace o počasí a klimatu v celé Evropě.

Obrázek

Obrázek