Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Globální nárůst míry hnízdní predace bahňáků se vztahem ke klimatické změně odhalený vědcem z CzechGlobe vzbudil pozornost v časopisu Science

Dlouho se předpokládalo, že mnoho druhů migrujících bahňáků je schopno překonávat velké vzdálenosti, aby mohli zahnízdit v Arktidě a kromě jiných výhod, jakými jsou dostatek potravy  během krátkého arktického léta, nepřetržité denní světlo či nižší výskyt parazitů, využili i menší riziko ohrožení hnízd predátory. Nicméně, nová studie publikovaná v časopise Science „Globální patrnost predace hnízd bahňáků je narušena změnou klimatu“ přináší aktuální zjištění o prudkém nárůstu predace hnízd bahňáků, zejména v Arktidě, a kompletní změně historického latitudinálního gradientu s nejvyšší mírou predace hnízd v tropech. Vyšší míra predace hnízd v Arktidě je úzce spojena s výraznějším globálním oteplováním a klimatickou nestabilitou. Důležitým faktorem, který k této současné situaci pravděpodobně přispívá,  je rovněž klimatickou změnou způsobený propad populací lumíků na mnoha místech Arktidy před rokem 2000. Arktičtí predátoři tak při nízké početnosti lumíků predují častěji alternativní kořist, např. hnízdící bahňáky. Smutným, ale důležitým zjištěním je fakt, že z hlediska perspektivy hnízdní predace dnes Arktida pro migrující bahňáky představuje rozsáhlou ekologickou past.

Tato zjištění byla pro nás i pro vědeckou komunitu velmi nečekaná. Předpokládalo se, že populace bahňáků jsou limitovány zejména zvýšenou mortalitou dospělých jedinců během migrace, ale nyní jsme objevili další potenciálně velmi vlivný faktor dynamiky ptačích populací – nižší hnízdní úspěšnost způsobenou vyšší mírou predace na dosud na první pohled nedotčených arktických hnízdištích, “ říká Dr. Vojtěch Kubelka z CzechGlobe, hlavní autor studie.

Publikace měla značně velký mediální dopad. Po celém světě ji zaznamenalo pravděpodobně více než 10 milionů čtenářů. Některé příklady lze nalézt na webových stránkách projektu ÉLVONAL Shorebird Science.

Překvapivá zjištění vedla k tomu, že  několik vědců přizvalo ostatní kolegy k účasti na technickém komentáři k původnímu článku a snažili se rozporovat některá z původních zjištění. Technický komentář byl společně s odpovědí autorů publikován  v časopise Science.

“Pečlivě jsme provedli revizi našich dat i analýz a nenašli jsme žádnou podporu pro důvody k obavám vzneseným v Technickém komentáři. Domníváme se, že lze jednoduše argumentovat proti těmto obavám a všem čtenářům doporučujeme, aby si spolu s původním článkem pozorně přečetli i Technický komentář společně s odpovědí autorů originálního článku a vyvodili si vlastní úsudek“, dodává Dr. Vojtěch Kubelka.

„Stručně řečeno, náš článek v časopise Science upozornil na zhoršující se hnízdní úspěšnost bahňáků. Doufáme, že tato práce bude stimulovat více studií (a to nejen v rámci CzechGlobe), a že diskuse budou důležitým přínosem pro politická rozhodnutí a lepší ochranu bahňáků a jejich křehkého prostředí. Hodiny tikají a cílená spolupráce napříč státy a organizacemi je cestou vpřed“, uzavírá jménem autorů  Dr. Vojtěch Kubelka.

Odpověď autorů v Science stejně jako originální článek  jsou volně přístupné prostřednictvím  internetových stránek projektu ÉLVONAL Shorebird Science.

Kulík písečný (Charadrius hiaticula) sedící v hnízdě, Čukotka, Rusko 2010
Samec kriticky ohroženého Jespáka lžícozobého (Calidris pygmaea), Čukotka, Rusko 2015
Jespák velký (Calidris tenuirostris) v kvetoucí horské tundře – preferovaném stanovišti ke hnízdění, Čukotka, Rusko 2010
Maskovaný Jespák velký (Calidris tenuirostris) – horská tundra, Čukotka, Rusko 2015
Hnízdo Jespáka velkého (Calidris tenuirostris) s výhledem na Pacifik. Vzhledem k odlehlosti oblasti hnízdění bylo v historii ornitologie pozorováno jen několik desítek hnízd, Čukotka, Rusko 2015
„Zlomené křídlo“ Kulíka kanadského (Charadrius semipalmatus), Barrow, Aljaška 2012
Predátorské hnízdo Pisily čáponohé (Himantopus himantopus) na břehu stepního jezera, Astrachan, Rusko 2017
Hnízdo Jespáka skvrnitého (Calidris melanotos) s vylíhnutými mláďaty, Barrow, Aljaška 2012
Zlatá mláďata Kulíka hnědokřídlého (Pluvialis dominica) splívají s okolím, aby nepřitahovala dravce, Barrow, Aljaška, 2012
Mnoho arktických míst je přístupných pouze vrtulníkem nebo „vězděchodem“, Vojtěch Kubelka a kol. během arktické expedice v roce 2015, Čukotka, Rusko