Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Globální změna klimatu je velkým tématem Týdne vědy a techniky

Jedním z klíčových témat současné environmentální politiky v souvislosti s globální změnou je změna klimatu, její dopady a nutnost na ni reagovat. Této environmentální výzvě současnosti se bude věnovat také letošní ročník Týdne vědy a techniky.

14. listopadu se můžete v sídle Akademie věd ČR (Praha, Národní 1009/3, místnost 206) těšit na přednášku prof. Michala V. Marka, ředitele ÚVGZ – CzechGlobe: Globální změna útočí – mýtus nebo realita ve světle Encykliky papeže Františka „LUADATO SI´“ a také na jim moderovanou panelovou diskuzi Globální změna klimatu – hrozba, či výzva pro českou společnost.

Týden vědy a techniky 2019 – pozvánka

Globální změna útočí – mýtus nebo realita ve světle Encykliky papeže Františka „LUADATO SI´“ – čtvrtek 14. 11. 9:00 hod.

REZERVACE

Globální změna (GZ) měnící fungování Země v planetárním měřítku působením biofyzikálních a socioekonomických sil je v současné epoše antropocénu realitou. Problematika GZ se odráží i ve filosofických směrech. Příkladem může být Encyklika papeže Františka „Laudato Si“, ve které se Svatému otci podařilo skloubit názory na problematiku GZ se základními atributy víry. Encyklika není jen náboženským dílem, ale přináší i zásadní názory na obecnou otázku našeho vztahu k planetě a rozvoje společnosti.

Přednášející:
Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR

 

Globální změna klimatu – hrozba, či výzva pro českou společnost – čtvrtek 14. 11., 18:00 hod.

REZERVACE

O tom, že současná civilizace čelí velmi závažnému problému – globální změně, především se projevující jako globální změna klimatu (GZK) – již není pochyb. Jakékoli popírání této skutečnosti je velice nebezpečné, neboť čím dříve problém opravdu uchopíme, a to nejen technologicky, ale i změnou naší mentality, tedy i životního stylu, je šance, že naše civilizace tento problém zvládne, ještě reálná. Je jen na nás, zda si uvědomíme naši sounáležitost a obrovskou odpovědnost za planetu Zemi.

Přednášející:
Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Rostlinný ekofyziolog zabývající se vztahem rostlin a uhlíkového cyklu pod vlivem globální změny klimatu. Podílel se na rozvoji ekofyziologie lesních dřevin v ČR a začlenění tohoto výzkumu do evropských a světových vědeckých programů. Je zakladatelem a ředitelem Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

Prof. RNDr. Bohumír Jánský, CSc.
Univerzita Karlova

Geograf a hydrolog působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Ve své vědecké práci se věnuje především hydrogeografii a ochraně vod před znečištěním. Jeho nespornou zásluhou je nález pramenů řeky Amazonky.

Doc. MUDr. Radim Šrám, DrSc.
Ústav experimentální medicíny AV ČR

Molekulární epidemiolog a genetik, vedoucí oddělení genetické ekotoxikologie Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR. Věnuje se problematice zdravotních důsledků vlivu vnějšího prostředí.

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.
Univerzita Karlova

Je geochemik, ekolog, publicista a politik, sehrál významnou roli v propagaci environmentální problematiky ve společnosti a při tvorbě české ekologické legislativy po listopadu roku 1989.

Mgr. et Mgr. Marek Vácha
3. LF UK

Římsko-katolický kněz, teolog, přírodovědec a pedagog. Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky.