Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

ICOS přispívá k tvorbě politik

Časopis Bulletin of the American Meteorological Society zveřejnil první souhrnný článek o Integrovaném systému pozorování uhlíku (ICOS). ICOS je evropská výzkumná infrastruktura (CzechGlobe je zakládajícím členem)  poskytující společnosti informace využitelné v jejím úsilí o zmírnění změny klimatu.

V současné době produkuje standardizovaná a otevřená data z více než 140 měřicích stanic ve 13 evropských zemích, na nichž se sledují skleníkové plyny v atmosféře a toky uhlíku a skleníkových plynů mezi atmosférou, zemským povrchem a oceány.

Publikovaný článek popisuje, jak ICOS plní své poslání harmonizovat pozorování, zajišťovat související dlouhodobé finanční závazky, poskytovat snadný přístup k dobře zdokumentovaným, reprodukovatelným a vysoce kvalitním datům a k souvisejícím protokolům a nástrojům pro vědecké studie. Cílem je rovněž poskytovat informace týkající se skleníkových plynů zúčastněným stranám ve společnosti a v politice.