Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Konference „Změna klimatu – hrozba nebo příležitost pro naší krajinu?“

Ve čtvrtek 11. května 2017 se bude jako součást doprovodného programu NATUR EXPO BRNO 2017 konat konference „Změna klimatu – hrozba nebo příležitost pro naši krajinu?“ , jejímž hlavním tématem bude Generel vodního hospodářství krajiny České republiky.

Konference naváže na předchozí pracovní semináře na půdě Parlamentu ČR, a je připravována v úzké spolupráci Státního pozemkového úřadu, Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, Agrární komory České republiky, Mendelovy univerzity v Brně a celé řady dalších výzkumných institucí.

Na konferenci budou prezentovány výsledky získané během tříletého úsilí širokého týmu odborníků, který analyzoval současný vodní režim naší krajiny a odhadl i účinnost vhodných opatření, která by měla často neuspokojivý stav zlepšit. Cílem konference je prezentovat dosažené výsledky a současně je diskutovat se zástupci zástupce akademické obce, veřejné správy a soukromých firem.

Konference se bude konat od 9:00 do 16:30 hod. v Pavilónu P Výstaviště BVV.

PROGRAM KONFERENCE