Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

prof. Paula Ann Harrison-Hepworth

Pozice: hostující věděcký pracovník

Oddělení: Oddělení sociálně-ekologické analýzy

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Bělidla 4a Brno 603 00

Email: hepworth.p@czechglobe.cz

Odborné zaměření

  • operacionalizace konceptů ekosystémových služeb s různými variantami politik a praktických přístupů ze strany stakeholderů
  • výzkum tématu jak biodiversita napomáhá přínosu ekosystémových služeb v různých měřítcích
  • různé techniky mapování a modelování přírodního bohatství a ekosystémových služeb
  • výzkum různých argumentů pro ochranu biodiversity a v jakém jsou vztahu s poskytování ekosystémových služeb
  • vývoj a aplikace matematických modelů pro výzkum dopadů klimatické změny a možností adaptací na zemědělství, biodiversitu a ekosystémové služby
  • integrace biofyzikálních a socio-ekonomockých konceptů, rámců a modelů pro hledání inovativních řešení adaptací na klimatické změny napříč socio-ekologickými systémy
  • vývoj integrovaných technik hodnocení, které zahrnují interakce a zpětné vazby mezi různými sektory jako jsou biodiversita, zemědělství, lesnictví, vody, pobřežní a urbánní oblasti pod několikerými klimatickými a socio-ekonomickými drivery.
  • Tvorba participativních scénářů a jejich propojení se zranitelností změny klimatu, která je vedena stakeholdery a vyhodnocení adaptací
  • Zlepšení kvantifikace dopadů, rizik a nejistot spojených s vysoce odbornými scénáři klimatické změny včetně synergií mezi adaptacemi a mitigacemi

Vzdělání

 • 1999                Teorie modelování dopadů klimatických změn na zemědělství v Evropě, University of Oxford (DPhil)
 • 1990                „Operational Research“, Programování a statistické metody pro kvantifikaci optimálních řešení problémů,                                     University of Lancaster (MSc)
 • 1989                Statistika a geografie, University of Salford (BSc, Jt. Hons)

Profesní kariéra

 • 2016-dosud     Hlavní výzkumný vědec, Centre for Ecology & Hydrology, Lancaster, Velká Británie
 • 1999-2016      Výzkumný pracovník – senior, Environmental Change Institute, University of Oxford, Velká Británie
 • 1999               Hostující vědec, Internationa Global Change Institute, University of Waikato, Nový Zéland
 • 1993-1998      Výzkumný pracovník a projektový manažer, Environmental Change Unit, University of Oxford, Velká Británie
 • 1991-1993      Výzkumný pracovník, Environmental Change Unit, University of Oxford, Velká Británie
 • 1990-1991      Vědecký asistent, Atmospheric Impacts Research Group, University of Birmingham, Velká Británie

Členství

 • Koordinátor a hlavní autor IPBES regional Assessment on Europe and Central Asia 
 • Koordinátor a hlavní autor UK National Ecosystem Assessment Follow-on Project (2012-2014)
 • Spoluautor IPCC Fifth Assessment Report 
 • Člen Science Development Group for the Centre for Ecology and Hydrology, Velká Británie 
 • Člen Scientific Advisory Board for the Swedish “Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate” Strategic Research Area (BECC) 
 • Člen Advisory Group for the European Environment Agency’s 2016 Report on Climate Change Impacts and Vulnerability 
 • Člen Scientific Advisory Board for the EU BASE Project (Bottom-up climate adaptation strategies for Europe)
 • Předseda Scientific Advisory Broad and Organising Committee for the “2017 European Climate Change Adaptation Conference (ECCA 2017)
 • Člen Scientific Advisory Board for the “2015 European Climate Change Adaptation Conference (ECCA 2015)
 • Člen Expert Advisory Group for the DG ENV MESEU Project (Mapping of Ecosystems and their Services in the EU and its Member States) (2012-2014)
 • Člen Organising Committee and International Scientific Board for the “2013 European Climate Change Adaptation Conference (ECCA 2013)” (2011-2013)
 • Člen Scientific Advisory Board for the Countryside Survey Integrated Assessment Topic Group (CS-IATG) (2008-2010)

Stručná scientometrie

Počet publikací na Web of Science (6/16): 43;

H-index: 18;

Celkový počet citací: 1313 (1232 bez autocitací).