Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Dr. Kurt Christian Kersebaum

Photo

Pozice: vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Bělidla 4a Brno 603 00

Email: kersebaum.k@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Agroekosystémové modelování se zaměřením na dynamiku vody a látek, růst plodin, změnu klimatu. Zvláště se zaměřuje na modelování dynamiky vody a dusíku a pěstování plodin v systému půda-rostlina-atmosféra na různých úrovních (část pole, pole, povodí, region), dále pak na modelové vyhodnocení využívání půdy a strategického řízení k ochraně vodních zdrojů před znečištěním živinami, modelové posouzení dopadů změn klimatu na růst plodin a půdní procesy a tvorbu adaptačních strategií, praktického využití modelů pro zavlažování hnojení dusíkem v měřítku části pole a pole (přesné zemědělství), analýza zdrojů výnosových výpadků.

Vzdělání

  • 1966-1975      Leibnizschool (Gymnasium), Hannover
  • 1977-1982      “Agricultural Sciences” University Göttingen: Dipl. Ing. agr.
  • 1982-1989      Ph.D. (Zahradnictví) na University Hannover: Dr. rer. hort.
  • 1991-1992      Dálkové studium „Environmental Engineer Water Protection“:  Ing.
  • 2004               Habilitace (Geoekologie) na University Potsdam: Dr. rer. nat. habil.

Profesní kariéra

  • 1987-1988               Zemědělský odborník v AK Betriebsführung Ostwestfalen
  • 1989-1992               Vědecký pracovník v Institute for Geography and Geoecology při Technical University of Braunschweig
  • 1997                       Hostující výzkumný pracovník, Cornell University, Ithaka, New Your, USA
  • 1992-dosud             Výzkumný pracovník – senior, Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research, Müncheberg, Německo

Ocenění

2014 L.R. Ahuja Ag. Systems Modelling Award of the Soil Science Society of America.

Významné výzkumné pobyty a stipendia

1997 (3 měsíce) USA, Cornell University, Ithaca, NY

Stručná scientometrie

Bibliografie (05/16) 

    Počet publikací na Web of Science: 132

    H-index: 22

    Celkový počet citací: 1940 (1610 bez autocitací)

    Recenzovaných článků: 85

    Knihy: 5

    Vědecké zprávy: 153