Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

prof. Ing. Jan Tříska, CSc.

Photo

Pozice: senior, vedoucí VT

Oddělení: Laboratoř metabolomiky a izotopových analýz

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v.v.i. Lipová 1789/9 České Budějovice 370 05

Email: triska.j@czechglobe.cz

Telefon: 723059668

Odborné zaměření

Izolace a zakoncentrování biologicky aktivních látek a xenobiotik ve složkách životního prostředí a v rostlinách a jejich analýza pomocí chromatografických metod, zejména GC-MS a LC-MS.

Vzdělání

 1963-1968 VŠCHT Praha, Fakulta technologie paliv a vody

1969-1973 řádná aspirantura, VŠCHT Praha, Fakulta technologie paliv a vody

1998 – habilitační řízení VŠCHT Praha, obor Analytická chemie

2011 – profesorské řízení MU Brno, jmenování 20.6.2012, obor Chemie životního prostředí

Profesní kariéra

 1974-1975 – vědecký asistent VŠCHT Praha                

1982-1987 – vědecký pracovník VŠCHT Praha

1987-1992 – vědecký pracovník, vedoucí Laboratoře a zástupce ředitele Spol. laboratoří ČSAV České Budějovice

1993- dosud – vědecký pracovník a vedoucí Laboratoře ÚKE, ÚEK, ÚSBE, od roku 2011 vedoucí Laboratoře metabolomiky a izotopových analýz CVGZ AV ČR, nyní ÚVGZ AV ČR České Budějovice

Významné výzkumné pobyty a stipendia

1974-1975 – studijní pobyt (13 měsíců), Katedra Organické chemie, Universita Cáchy, Německo

1979-1980 – studijní pobyt (5 měsíců), Universita v Houstonu, U.S.A.

1993-1994 – studijní pobyt (7 měsíců) CCIW Burlington, Ontario, Kanada

1999, 2001, 2003, 2005 – studijní pobyty na Universitě v Jyväskylä (Prof. J.Paassivirta)

Členství

Zakládající člen IA ČR

Člen Hlavního výboru ČSCH

Člen Oborové rady Zemědělská chemie JU v Č.Budějovicích

Člen Oborové rady Chemie ŽP na MU v Brně

člen VR Zahradnické fakulty Mendelovy Univerzity v Lednici

Člen Redakční rady časopisu Mitteilungen Klosterneuburg

Stručná scientometrie

Autor a spoluautor jedné knihy, jedné kapitoly v české knize, 3 kapitol ve třech anglicky psaných knihách, 160 původních prací (128 prací s IF),  180 vystoupení na konferencích doma i v zahraničí, 20 patentů a 13 průmyslových a užitných vzorů. Spoluřešitel a řešitel celkem 27 projektů různých grantových agentur od roku 1995. H-Index 23 (WOS, Core Collection).