Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.

Photo

Pozice: senior, vedoucí domény, vedoucí VT03

Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. K Zámečku 1215 Bystřice nad Pernštejnem 593 01

Email: trnka.m@czechglobe.cz

Telefon: 725950927

Odborné zaměření

studium vazeb rostlina–polní plodina (od 1995), dynamické růstové modely (od 1997), dopady změny klimatu na produkci polních plodin (od 1999) , dopady extrémních meteorologických událostí na polní produkci se zaměřením na sucho (od 2002) modelování vývoje škůdců v závislosti na klimatu (od 2002) , modelování sněhové pokrývky a půdního klimatu (od 2004) , dopady změny klimatu na agroklimatické podmínky a klimatické předpoklady udržitelného hospodaření v rámci střední Evropy (od 2005) , vývoj metod dálkového průzkumu a dynamických modelů vodní bilance k monitoringu sucha (od 2006),  analýza fenologických dat a vývoj fenologických modelů pro další aplikace (od 2007)

 

Vzdělání

Vzdělání:

1993 – 1994: Cowanesque Valley High School, Pennsylvania, USA

1994 – 1999: Ing. Mendelova zemědělská a lesnická Univerzita Brně (MZLU) – prospěl s vyznamenáním – cena rektora

1996 – 2001: Mgr. Masarykova Univerzita, právnická fakulta (obor: právo a právní věda) – prospěl s vyznamenáním – cena děkana

1999 – 2002: Ph.D. Mendelova zemědělská a lesnická Univerzita Brně (MZLU), téma: “Dopady změny klimatu na produkční potenciál ječmene jarního”

Profesní kariéra

1999–2002: doktorské studium na MZLU

2002–2003: vědecký pracovník, Ústav krajinné ekologie, MZLU

2004–2009: odborný asistent na Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, MZLU

2007–2009: externí pracovník Ústavu Fyziky Atmosféry AV ČR – projekt 6.RP CECILIA

2009–2014: docent na Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)

2010– dosud: vedoucí týmu, vědecký pracovník Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.)

2014- dosud: vedoucí výzkumní sekce „Klimatických analýz a modelování“

2014 – dosud: profesor na Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)

Ocenění

2014: Medaile J.G. Mendela udělená děkanem Agronomické fakutly MENDELU za zásluhy za vědecký výzkum a spolupráci

Významné výzkumné pobyty a stipendia

Maturitní ročník a maturitu absolvoval na Cowanessque Valley High School v Pensylvánii (12 měsíců 1993/1994). V roce 1995 se podílel na výzkumu vedeném podnikem Českomoravský len Humpolec ve spolupráci s ministerstvem zemědělství státu Jižní Karolína v USA a Andersen&Partners (2 měsíce). V roce 2000 se účastnil kurzu “Weather Crop Modelling” Světové meteorologické organizace pořádaného v roce 2000 v Izraeli (1M). Dlouhodobě spolupracuje s Ústavem Meteorologie na univerzitě BOKU Wien kde mezi lety 2001 až 2014 pobýval celkem 57 týdnů. Mezi léty 2003–2014 pracoval po dobu 29 týdnů na stážích různé délky na pracovišti National Drought Mitigation Centre, University of Nebraska, Lincoln. V letech 2004–2010 v rámci výměnných stáží pracoval na pracovišti INRA Avignon ve Francii v souhrnné délce stáží 8 týdnů./

Stručná scientometrie

Hodnota h–indexu k 25.8.2014 dle WoK (Web of Knowledge) byla 16.

Doposud publikoval jako autor a spoluautor 50 vědeckých prací v impaktových časopisech,  18 recenzovaných prací ve vědeckých časopisech bez IF a podílel se na 10 monografiích (z toho 6 zahraniční). Z toho 75 prací je indexováno ve WoS kde je doložitelných 798 citací (bez autocitací). Byl autorem nebo spoluautorem více než stovky odborných publikací z toho 70 na kongresech evropského nebo světového významu. Mimoto je spoluautorem jedné certifikované metodiky a čtyř map se speciálním obsahem. Řada impaktových publikací, map se speciálním obsahem či metodik je v současné době v oponentním řízení případně v tisku.

Přehled 10 nejlepších publikací za posledních 10 let s  vazbou na projekt:

  1. Trnka, M., Rotter, R.P., Ruiz–Ramos, M., Kersebaum, K.Ch., Olesen, J.E., Zalud, Z., Semenov, M.A., 2014. Adverse weather conditions for European wheat production will become more frequent with climate change. Nature Climate Change. doi:10.1038/nclimate2242
  2. Trnka, M., Olesen, J. E., Kersebaum, K. C., Skjelvag, A. O., Eitzinger, J., Seguin, B., Peltonen–Sainio, P., Rötter, R., Iglesias, A., Orlandini, S., Dubrovsky, M., Hlavinka, P., Balek, J., Eckersten, H., Cloppet, E., Calanca, P., Gobin, A., Vucetic, V., Nejedlik, P., Kumar, S., Lalic, B., Mestre, A., Rossi, F., Kozyra, J., Alexandrov, V., Semeradova, D. Zalud, Z. (2011), Agroclimatic  conditions in Europe under climate change. Global Change Biology, 17: no. doi: 10.1111/j.1365–2486.2011.02396.x

Impakt faktor:  5.561; Počet citací bez autocitací:  35

  1. Eitzinger J., Trnka M., Hosch J., Zalud Z., Dubrovsky M. (2004): Comparison of CERES,WOFOST and SWAP models in simulating soil water kontent during growing season under diferent soil conditions; Ecological Modelling, 171: 223–246

Impakt faktor:  1.871; Počet citací bez autocitací:  50

  1. Trnka M., Kysely J., Mozny M., Dubrovsky M. (2009): Changes in Central–European soil–moisture availability and circulation patterns in 1881– 2005, International Journal of Climatology, 29: 655–672 Impakt faktor:  2.347; Počet citací bez autocitací:  2
  2. Trnka M., Muska F., Semeradova D., Dubrovsky M., Kocmankova E., Zalud, Z. (2007): European Corn Borer life stage model: Regional estimates of pest development and spatial distribution under present and future climate; Ecological Modelling, 207:61–84

Impakt faktor:  1.871; Počet citací bez autocitací:  11

  1. Peltonen–Sainio P., Jauhiainen L., Trnka M., Olesen J.E., Calanca P., Eckersten H ., Eitzinger J., Gobin A., Kersebaum K.C., Kozyra J., Kumar S., Dalla Marta A., Micale F., Schaap, B., Seguin B., Skjelvag A.O., Orlandini S., (2010): Coincidence of variation in yield and climate in Europe Agriculture, Ecosystems & Environment, 139: 483–489

Impakt faktor:  3.130; Počet citací bez autocitací:  nová studie doposud necitováno

  1. Trnka M., Dubrovsky M., Svoboda M., Semeradova D., Hayes M., Zalud Z., Wilhite D., (2009): Developing a regional drought climatology for the Czech Republic, International Journal of Climatology, 29: 863–883

Impakt faktor:  2.347; Počet citací bez autocitací:  5

  1. Hlavinka P., Trnka M., Semeradova D., Dubrovsky M., Zalud Z., Mozny M. (2009): Effect of drought on yield variability  of key crops in Czech Republic, Agriculture and Forest Meteorology, 149: 431–442

Impakt faktor:  3.197; Počet citací bez autocitací:  5

  1. Audsley E, Pearn K, Simota C,  E. Koutsidou, M.D.A. Rounsevell, M. Trnka a V. Alexandrov (2006) What can scenario modelling tell us about future European scale agricultural land use, and what not? Environmental Science & Policy, 9, 148–162

Impakt faktor:  2.322; Počet citací bez autocitací:  31

  1. Olesen, J.E.  M. Trnka, K.C. Kersebaum, A.O. Skjelvåg, B. Seguin, P. Peltonen–Sainio, F. Rossi, J. Kozyra, F. Micale (2011)  Impacts and adaptation of European crop production systems to climate change  Review Article,  European Journal of Agronomy, Volume 34:  96–112Impakt faktor:  2.419; Počet citací bez autocitací:  :  20