Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

RNDr. Pavel Krám, Ph.D.

Photo

Pozice: Vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. V Jirchářích 149/6 Praha 110 00

Email: kram.p@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Biogeochemie, hydrologie, ekologie lesa, monitoring a modelování malých lesních povodí

Zakladatel, správce a koordinátor výzkumu Observatoře kritické zóny Slavkovský les (geochemicky kontrastní povodí Lysina, Pluhův bor a Na zeleném)

Vzdělání

Ph.D., Syracuse University, katedra civilního a environmentálního inženýrství, Syracuse, New York, USA, 1997

Diplom z postgraduálního kurzu, Ústav aplikované ekologie, Česká zemědělská univerzita, Kostelec nad Černými lesy, 1991 (10 týdnů v 1989-1991)

RNDr., Univerzita Karlova, Katedra hydrogeologie and inženýrské geologie, Praha, 1985

Maturitní zkouška, Střední průmyslová škola, specializace Geologický průzkum a důlní měřictví, Příbram, 1979

Profesní kariéra

2011-současnost: Ústav výzkumu globální změny, Akademie věd ČR, Brno (vědecký pracovník, úvazek 40%)

2022-součastnost: Česká geologická služba, Praha (vědecký pracovník)

2010-2021: Česká geologická služba, Praha (zástupce vedoucího Oddělení biogeochemie a globální změny) 

1999-2001: Švédská zemědělská univerzita, Uppsala, Švédsko (postdoktorand)

1992-1997: Syracuse University, Syrakusy, New York, USA (výzkumný asistent)

9/1984-2009: Česká geologická služba, Praha (vědecký pracovník)

Ocenění

Řešitel tří projektů Grantové agentury ČR; řešitel jednoho mezinárodního projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a U.S. National Science Foundation; řešitel osmi interních projektů České geologické služby. 

Nejlepší publikace mladého pracovníka České geologické služby (1994)

Přednášky (celkem 89 v období 1993 až 2024): Česko (38), USA (16), Švédsko (6), Velká Británíe (4), Kanada (3), Itálie (2), Německo (2), Francie (2), Rakousko (2), Estonsko (2), Slovensko (2), Malajsie (1), Albánie (1), Rusko (1), Bělorusko (1), Polsko (1), Finsko (1), Portugalsko (1), Španělsko (1), Švýcarsko (1), Řecko (1)

Organizace konferencí: Acid Rain 2005, Praha (koordinátor deseti exkurzí); Biogeomon 2017, Litomyšl (editor sborníku); Lesnická hydrologie 2015 (Ostravice) a 2022 (Kouty u Ledče nad Sázavou)

Vedení konferenčních exkurzí: Acid Rain 2005 (Solling, Harz, Krušné hory); Acid Rain 2005 (Slavkovský les); Goldschmidt 2015 (Slavkovský les)

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2 roky, 1999-2001, Katedra environmentálního hodnocení, Švédská univerzita zemědělských věd, Uppsala, Švédsko (postdoktorandský výzkum)

5 let, 1992-1997, Katedra civilního a environmentálního inženýrství, Syrakuská univerzita, Syracuse, New York, USA (postgraduální studium a výzkum)

2 měsíce, 1989, Lomonosova moskevská státní univerzita, Moskva, Rusko (mezinárodní hydrologický postgraduální kurz UNESCO)

Členství

Člen Českého národního komitétu pro Mezinárodní ekologický výzkum (LTER)

Člen: Česká geologická společnost, Česká limnologická společnost, Mezinárodní asociace geochemie, Mezinárodní asociace hydrologických věd, Mezinárodní společnost ekologie hadců (národní koordinátor)

Externí recenzent pro vědecké časopisy: Acta Musei Moraviae Scientiae Geologicae; Ambio; Applied Geochemistry; Biogeochemistry; Biogeosciences; Biológia; Catena; Chemical Geology; Ekológia; Environment International; Environmental Geochemistry and Health; Environmental Monitoring and Assessment; Environmental Pollution; Environmental Science and Technology; Frontiers in Forests and Global Change; Geochimica et Cosmochimica Acta; Geoderma; Geoderma Regional; Global Chanage Biology; Hydrological Processes; Journal of Environmental Quality; Journal of Hydrology; Journal of Plant Nutrition and Soil Science; Journal of Soils and Sediments; Northeastern Naturalist; Open Journal of Environmental Biology; Opera Concortica; Science of the Total Environment; Scientific Data; Silva Gabreta; Water, Air, and Soil Pollution; Water, Air, and Soil Pollution: Focus; Zprávy lesnického výzkumu 

Externí hodnotitel návrhů grantů pro státní organizace: Estonská grantová agentura; Grantová agentura České akademie věd; Grantová agentura České republiky; Grantová agentura Univerzity Karlovy; Ministerstvo zemědělství České republiky; Ministerstvo školství, mládeže a sportu České republiky; Ministerstvo životního prostředí České republiky České republiky

Externí hodnotitel Ph.D. dizertací, habilitačních prací a kariérních postupů: Univerzita Karlova, Praha (Katedra ekologie; Katedra geochemie, mineralogie a minerálních zdrojů); Česká zemědělská univerzita, Praha (Katedra půdních věd a geologie); České vysoké učení technické, Praha (Katedra hydrauliky a hydrologie); US Forest Service v US Department of Agriculture

Člen Expertních a Odborných verifikačních a hodnotících panelů ve Vědách o Zemi a v Zemědělských vědách Sekretariátu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky (2014-2017)

Místopředseda Hodnotícího panelu P210 (geofyzika, geochemie, geologie, mineralogie, hydrogeologie) Grantové agentury ČR (2011-2013), člen panelu P210 (2009-2011)

Stručná scientometrie

Databáze Web of Science (4/2024): 86 článků (první autor 12 článků), 2577 citací (2146 citací bez autocitací), H index 29

Databáze Scopus (4/2024): 93 článků (první autor 13 článků), 2662 citací, H index 30

Databáze Google Scholar (4/2024): 169 článků (první autor 33 článků), citovaných 3721 krát, H index 34, i10 index 74

Celkem (4/2024): 408 publikací (první autor 154 publikací)

Vybrané články (42):

Charamba L.V.C., Houska T., Kaiser K., Knorr K.H., Kruger S., Krause T., Chen H., Krám P., Hruška J., Kalbitz K. 2024. Tracing sources of dissolved organic matter along the terrestrial-aquatic continuum in the Ore Mountains, Germany. Science of the Total Environment 943: ArtNo 173807, 1-12.

Petrash D.A., Krám P., Pérez Rivera K.X., Buzek F., Čuřík J., Veselovský F., Novák M. 2023. Soil solution data from Bohemian headwater catchments record atmospheric metal deposition and legacy pollution. Environmental Science and Pollution Research 30: 48232-48247.

Monteith D.T., Henrys P.A., Hruška J., de Wit H.A., Krám P., Moldan F., Posch M., Raike A., Stoddard J.L., Shilland E.M., Pereira M.G., Evans C.D. 2023. Long-term rise in riverine dissolved organic carbon concentration is predicted by electrolyte solubility theory. Science Advances 9(3): ArtNo eade 3491, 1-11. 

Novák M., Andronikov A.V., Šebek O., Kotková J., Erban Kochergina Y.V., Štěpánová M., Strnad L., Krám P., Farkaš J., Veselovský F., Štědrá V., Čuřík J., Chrastný V., Přechová E., Housková M. 2022. Chromium isotope systematics in three mantle-derived domains of Central European Variscides: Relationship between d53Cr values and progressive weathering of serpentinized ultramafic rocks. Chemical Geology 604: ArtNo 120940 , 1-21.

Andronikov A.V., Novák M., Krám P., Šebek O., Andronikova I.E., Štěpánová M., Vítková H., Antalová E., Komárek A. 2021. d53Cr values of catchment runoff exhibit seasonality regardless of bedrock Cr concentrations: Role of periodically changing chromium export fluxes. Hydrological Processes 35(12): ArtNo e14434, 1-12.

de Wit H.A., Stoddard J.L., Monteith D.T., Sample J.E., Austnes K., Couture S., Folster J., Higgins S.N., Houle S., Hruška J., Krám P., Kopáček J., Paterson A.M., Valinia S., van Dam H., Vuorenmaa J., Evans C.D. 2021. Cleaner air reveals growing influence of climate on dissolved organic carbon trends in northern headwaters. Environmental Research Letters 16(10): ArtNo 104009, 1-13. 

Zheng W., Lamačová A., Yu X. Krám P., Hruška J., Zahradníček P., Štěpánek P., Farda A. 2021. Assess hydrological responses to a warming climate at the Lysina Critical Zone Observatory in Central Europe. Hydrological Processes, 35(10): ArtNo e14281, 1-17.

Oulehle F., Fischer M., Hruška J., Chuman T., Krám P., Navrátil T., Tesař M., Trnka M. 2021. The GEOMON network of Czech catchments provides long-term insights into altered forest biogeochemistry: From acid atmospheric deposition to climate change. Hydrological Processes 35(5): ArtNo e14204, 1-18.

Oulehle F., Goodale C.L., Evans C.D. Chuman T., Hruška J., Krám P., Navrátil T., Tesař M., Ač A., Urban O., Tahovská K. 2021. Dissolved and gaseous nitrogen losses in forests controlled by soil nutrient stoichiometry. Environmental Research Letters 16(6): ArtNo 064025, 1-11.

Novák M., Andronikov A., Krám P., Čuřík J., Veselovský F., Štěpánová M., Přechová E., Šebek O., Bohdálková L. 2021. Time series of delta26Mg values in a headwater catchment reveal decreasing magnesium isotope variability from precipitation to runoff. Hydrological Processes 35(4): ArtNo e14116, 1-10.

Forsius M., Posch M. Holmberg M., Vuorenmaa J. Kleemola S., Augustaitis A., Beudert B., Bochenek W., Clarke N., de Wit H.A., Dirnbock T., Frey J., Hakola H., Kobler J., Krám P., Lindroos A.-J., Grandin U., Lofgren S., Peczka T., Skotak K., Szpikowski J., Ukonmaanaho L., Váňa M. 2021. Assessing critical load exceedances and ecosystem impacts of anthropogenic nitrogen and sulfur deposition at unmanaged forested catchments in Europe. Science of the Total Environment 753: ArtNo 141791, 1-12.

Novák M., Farkaš J., Krám P., Hruška J.Štěpánová M., Veselovský F., Čuřík J., Andronikov A.V., Šebek O., Šimeček M., Fottová D., Bohdálková L., Přechová E., Koubová M., Vitková H. 2020. Controls on delta26Mg variability in three Central European headwater catchments characterized by contrasting bedrock chemistry and contrasting inputs of atmospheric pollutants. PLoS ONE 15: e0242915, 1-19.

Švik M., Oulehle F., Krám P., Janoutová R., Tajovská K., Homolová L. 2020. Landsat-based indices reveal consistent recovery of forested stream catchments from acid deposition. Remote Sensing 12: ArtNo 1944, 1-20.

Buzek F., Čejková B., Jačková I., Krám P., Oulehle F., Myška O., Čuřík J., Veselovský F., Novák M. 2020. 15N study of the reactivity of atmospheric nitrogen in four mountain forest catchments (Czech Republic, central Europe). Applied Geochemistry 116: ArtNo 104567, 1-15.

Hayes N.R., Buss H.L., Moore O.W., Krám P., Pancost R.D. 2020. Controls on granitic weathering fronts in contrasting climates. Chemical Geology 535: ArtNo 119450, 1-19.

Krám P., Oulehle F., Hruška J., Veselovský F., Čuřík J., Myška O., Novák M., McDowell W.D. 2019. Calcium and magnesium biogeochemistry in spruce catchments underlain by felsic, mafic, and ultramafic rocks. E3S Web of Conferences 98: ArtNo 06007, 1-6.

Krám P. 2019. Water balance and hydrologic patterns of the Lysina catchment, Slavkov Forest, 1990-2018 (in Czech, English abstract and captions). Geoscience Research Reports 52: 45-52.

Dannhaus N., Wittmann H., Krám P., Christl M., von Blanckenburg F. 2018. Catchment-wide weathering and erosion rates of mafic, ultramafic, and granitic rock from cosmogenic meteoric 10Be/9Be ratios. Geochimica et Cosmochimica Acta 222: 618-641. 

Schneider S.C., Oulehle F., Krám P., Hruška J. 2018. Recovery of benthic algal assemblages from acidification: how long does it take, and is there a link to eutrophication? Hydrobiologia 805: 33-47.

Novák M., Krám P., Šebek O., Andronikov A., Chrastný V., Martínková E., Štěpánová M., Přechová E., Čuřík J., Veselovský F., Myška O., Štědrá V., Farkaš J. 2017. Temporal changes in Cr fluxes and d53Cr values in runoff from a small serpentinite catchment (Slavkov Forest, Czech Republic). Chemical Geology 472: 22-30.

Krám P., Čuřík J., Veselovský F., Myška O., Hruška J., Štědrá V., Jarchovský T., Buss H.L., Chuman T. 2017. Hydrochemical fluxes and bedrock chemistry in three contrasting catchments underlain by felsic, mafic and ultramafic rocks. Procedia Earth and Planetary Science 17: 538-541.

Kopáček J., Hejzlar J., Krám P., Oulehle F., Posch M. 2016. Effect of industrial dust on precipitation chemistry in the Czech Republic (Central Europe) from 1850 to 2013. Water Research 103: 30-37. 

Rosenstock N.P., Berner C., Smits M.M., Krám P., Wallander H. 2016. The role of phosphorus, magnesium, and potassium availability in soil fungal exploration of mineral nutrient sources in Norway spruce forests. New Phytologist 211: 542-553.

Regelink I.C., Stoof C.R., Rousseva S., Weng L., Lair G.J., Krám P., Nikolaidis N.P., Kercheva M., Banwart S., Comans R.N.J. 2015. Linkages between aggregate formation, porosity and soil chemical properties. Geoderma 247-248: 24-37.

Hruška J., Krám P., Moldan F., Oulehle F., Evans C., Wright R.F., Cosby B.J. 2014. Changes in soil DOC affect reconstructed history and projected future trends in surface water acidification. Water, Air, and Soil Pollution 225 (7): ArtNo 2015, 1-13.

Lamačová A., Hruška J., Krám P., Stuchlík E., Farda A., Chuman T., Fottová D. 2014. Runoff trend analysis and future projections of hydrological pattenrs in small forested catchments. Soil & Water Research 9: 169-181.

Garmo O.A., Skjelkvale B.L., de Wit H.A., Colombo L., Curtis C., Folster J., Hoffmann A. Hruška J., Hogasen T., Jeffries D.S., Keller W.B., Krám P., Majer V., Monteith D.T., Paterson A.M., Rogora M., Rzychon D., Steingruber S., Stoddard J.L., Vuorenmaa J., Worsztynowicz A. 2014. Trends in surface water chemistry in acidified areas in Europe and North America from 1990-2008. Water, Air, and Soil Polllution 225: ArtNo 1880, 1-14.

Traister E.M., McDowell W.D., Krám P., Fottová D., Kolaříková K. 2013. Persistent effects of acidification on stream ecosystem structure and function. Freshwater Science 32: 586-896.

Krám P., Hruška J., Shanley J.B. 2012. Streamwater chemistry in three contrasting monolithologic catchments. Applied Geochemistry 27: 1854-1863.

Benčoková A., Krám P., Hruška J. 2011. Future and recent changes in flow patterns in Czech headwater catchments. Climate Research 49: 1-15.

Hruška J., Krám P., McDowell W.H., Oulehle F. 2009. Increased dissolved organic carbon (DOC) in Central European streams is driven by reductions in ionic strength rather than climate change or decreasing acidity. Environmental Science and Technology 43: 4320-4326.

Krám P., Hruška J., Driscoll C.T., Johnson C.E., Oulehle F. 2009. Long-term changes in aluminum fractions of drainage waters in two forested catchments with contrasting lithology. Journal of Inorganic Biochemistry 103: 1465-1472.

Krám P., Oulehle F., Štědrá V., Hruška J., Shanley J.B., Minocha R., Traister E. 2009. Geoecology of a forest watershed underlain by serpentine in central Europe. Northeastern Naturalist 16(Spec. 5): 309-328.

Majer V., Krám P., Shanley J.B. 2005. Rapid regional recovery from sulfate and nitrate pollution in streams of the western Czech Republic – comparison to other recovering areas. Environmental Pollution 135: 17-28.

Hruška J., Krám P. 2003. Modelling long-chamges in stream water and soil chemistry in catchments with contrasting vulnerability to acidification (Lysina and Pluhův Bor, Czech Republic). Hydrology and Earth System Sciences 7: 525-539.

Krám P., Bishop F., Moldan F. 2001. Modeling long-term streamwater chemistry in the Berg catchment, southwestern Sweden. Nordic Hydrology 32: 249-264.

Krám P., Laudon H., Bishop K., Rapp L., Hruška J. 2001. MAGIC modeling of long-term lake water and soil chemistry at Abborrtrasket, Northern Sweden. Water, Air, and Soil Pollution 130: 1301-1306.

Krám P., Santore R.C., Driscoll C.T., Johnson C.E., Aber J.D., Hruška J. 1999. Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic. Ecological Modelling 120: 9-33.

Krám P., Hruška J., Driscoll C.T. 1998. Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic. Water, Air, and Soil Pollution 105: 409-415.

Krám P., Hruška J., Wenner B.S., Driscoll C.T., Johnson C.E. 1997. The biogeochemistry of basic cations in two forest catchments with contrasting lithology in the Czech Republic. Biogeochemistry 37: 173-202.

Krám P., Hruška J., Driscoll C.T., Johnson C.E. 1995. Biogeochemistry of aluminum in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids. Water, Air, and Soil Pollution 85: 1831-1836.

Krám P., Hruška J. 1994. Influence of bedrock geology on elemental fluxes in two forested catchments affected by high acidic deposition. Applied Hydrogeology 2: 50-58.