Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D.

Photo

Pozice: Vědecký pracovník, Vedoucí oddělení

Oddělení: Oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Bělidla 4a Brno 603 00

Email: jakubinsky.j@czechglobe.cz

Telefon: 601383196

Odborné zaměření

Environmentální hydrologie, retence vody v krajině, ekosystémové funkce říčních krajin, fluviální geomorfologie, hydrologie povodí drobných vodních toků.

Vzdělání

 • 2011 – 2016: Ph.D. – Geografický ústav PřF MU, Brno (studijní obor: Fyzická geografie)
 • 2015: RNDr. – Geografický ústav PřF MU, Brno (studijní obor: Fyzická geografie)
 • 2009 – 2011: Mgr. – Geografický ústav PřF MU, Brno (studijní obor: Fyzická geografie)
 • 2006 – 2009: Bc. – Geografický ústav PřF MU, Brno (studijní obor: Geografie a kartografie)

Profesní kariéra

 • 2012 – nyní: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR)
 • 2015 – nyní: Masarykova univerzita, PedF, Katedra geografie (externí vyučující, klimatologie-hydrologie-meteorologie)
 • 2018 – 2020: Masarykova univerzita, PřF, Ústav botaniky a zoologie (pracovní skupina hydrobiologie)
 • 2017: Úřad vlády ČR, Odbor koordinace evropských politik
 • 2011 – 2012: Česká geologická služba, Odd. informačních systémů

Ocenění

Cena děkana za vynikající reprezentaci Fakulty na univerzitách, výzkumných a dalších institucích mimo MU (2015).

Cena za nejlepší poster mladého vědeckého pracovníka – EcoSummit 2016, Montpellier, Francie.

Významné výzkumné pobyty a stipendia

 • 02/2019 – odborný kurz k problematice ekonomické udržitelnosti managementu vysýchavých a občasných vodních toků, UN SDSN Athény, Řecko
 • 03/2019 – krátkodobá stáž na Politecnico di Torino, Itálie

Členství

 • Mezinárodní asociace hydrologických věd (IAHS)
 • Národní platforma pro ekosystémové služby (NPES)
 • Evropská asociace pro vodní zdroje (EWRA)
 • Mezinárodní asociace pro vodní zdroje (IWRA)

Stručná scientometrie

 • Počet záznamů na WoS/SCOPUS: 17/19
 • Citace (bez autocitací) na WoS/SCOPUS: 162/215
 • H index: 7/9
 • https://www.researchgate.net/profile/Jiri-Jakubinsky
 • Research ID: G-1555-2014
 • ORCID: 0000-0002-7461-2611