Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Ing. Jan Krejza, Ph.D.

Photo

Pozice: Postdoktorand

Oddělení: Oddělení xylogeneze a tvorby biomasy

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Bělidla 4a Brno 603 00

Email: krejza.j@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Hlavní specializace je se zaměřením na (1) strategie růstu stromů v kontextu funkční ekologie lesa v podmínkách globální změny klimatu, (2) mechnanismy vlivu prostření na tvobu dřeva a alokaci biomasy (3) odumírání porostů jako reakce na sucho doprovázené vyšší teplotou a nedostatkem srážek a (4) hodocení změn  růstu stromů (lesních porostů) na regionální až národní úrovni ovlivněných změnou klimatu.

Vzdělání

2011 –  2014 (Ph.D. studium) Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, doktorský studijní program Lesní inženýrství – Pěstění lesa; prezenční forma studia, Ústav zakládání a pěstění lesů, Disertační práce s názvem: Vliv probírkového zásahu na sekvestraci uhlíku a strukturu porostu, Školitel: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.

2011 Ing., Mendelova univerzita v Brně,Lesnická a dřevařská fakulta, Diplomová práce na UZPL; název: Analýza přirozené obnovy smrku ztepilého na LS Ledeč nad Sázavou

2008 Bc., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,Lesnická a dřevařská fakulta, Bakalářská práce na VÚKOZ; název: Možnosti a limity v použití fytoindikace pro hodnocení půdních vlastností v přirozených temperátních lesích

2001 – 2005  Střední lesnická škola, Trutnov

Profesní kariéra

2017 – dosud – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Postdoktorand

2016 – 2017 Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.), Oddělení vodního provozu, tvorby a alokace biomasy; vědecký pracovník

2012-2015 – Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Oddělení vodního provozu, tvorby a alokace biomasy; Ph.D. student

2013-2014 – Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav zakládání a pěstění lesů,  Vědecko-výzkumný pracovník 

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2010 – University of Joensuu, Faculty of Forest Science (Finland), 5 měsíců

2011 – University of Eastern Finland (Savonlina, Finland) – 14 dní

2014 – European Forestry Institute (Joensuu, Finland) – 14 dní, práce s modelem EFISCEN (European Forest Information Scenario Model)

Stručná scientometrie

Publikace v impaktovaných časopisech: 17

Cizojazyčné publikace (nikoli ve slovenském jazyce) v neimpaktovaných vědeckých časopisech s recenzním řízením: 3

Publikace v českém nebo slovenském jazyce v neimpaktovaných vědeckých časopisech s recenzním řízením: 4

Publikace v českém nebo slovenském jazyce ve sbornících konferencí. Publikace má charakter standardního vědeckého sdělení: 11