Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Mgr. Leona Bohdálková, Ph.D.

Photo

Pozice: Postdoktorand

Oddělení: Oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. V Jirchářích 149/6 Praha 110 00

Email: bohdalkova.l@czechglobe.cz

Odborné zaměření

biogeochemie rašelinišť, geochemické archivy

Vzdělání

Od r. 2004 PhD. na Aplikované geologii

Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita v Praze

Téma dizertační práce: „Rašeliniště jako biogeochemické archivy: Změny v klimatickém a environmentálním záznamu.“

Školitel: Dr. Martin Novák

1999-2004 Mgr. na Hydrogeologii

Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita v Praze

Téma diplomové práce: „Mapa zranitelnosti podzemních vod údolní terasy levého břehu Labe mezi Dolními Beřkovicemi a Hněvicemi a posouzení možných zdrojů znečištění.“

Profesní kariéra

2011 – nyní: Postdoktorand na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů

2006 – nyní: vědecká pracovnice, Česká geologická služba, oddělení biogeochemie a klimatické změny (od roku 2013 na rodičovské dovolené)

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2004-2005: Studijní pobyt v Omsku, Rusko, Zemědělská univerzita, fakulta Vodohospodářských zdrojů

2006: KursPeat bog archives of Atmospheric trace metals“, Institut environmentální geochemie, Heidelberská univerzita, Německo

2010: Summer Field School, Pennsylvania State University, State College, USA (2 týdny)

Stručná scientometrie

Jsem autorkou nebo spoluautorkou 26 impaktovaných vědeckých publikací. Můj současný H-index je 10.

Novák M., Erel Y., Zemanová L. et al. (2008): A comparison of lead pollution record in Sphagnum peat with known historical Pb emission rates in the British Isles and the Czech Republic. Atmospheric Environment 42, 40, 8997-9006.

Novák M., Jačková I., Zemanová L. et al. (2009): Controls on sulfur content in tree rings of Norway spruce and European beech at a heavily polluted site. Geochemical Journal 43, e1-e4.

Novák M., Zemanová L., Jačková I. et al. (2009): Isotope composition of bulk carbon in replicated Sphagnum peat cores from three Central European high-elevation wetlands. Geochemical Journal 43, e5-e9.

Novák M., Zemanová L., Bůzek F. et al. (2010): The effect of a reciprocal peat transplant between two contrasting Central European sites on C cycling and C isotope ratios. Biogeosciences 7, 3, 921-932.

Novák M., Zemanová L., Voldřichová P. et al. (2011): Experimental Evidence for Mobility/Immobility of Metals in Peat. Environmental Science & Technology 45, 17, 7180-7187.

Bohdálková L., Novák M., Voldřichová P. et al. (2012): Atmospheric deposition of beryllium in Central Europe: Comparison of soluble and insoluble fractions in rime and snow across a pollution gradient. Science of the Total Environment 439, 26-34.

Bohdálková L., Čuřík J., Kuběna A. A., Bůzek F. (2013): Dynamics of methane fluxes from two peat bogs in the Ore Mountains, Czech Republic. Plant Soil and Environment 59, 1, 14-21.

Bohdálková L., Novák M., Štěpánová M. et al. (2014): The Fate of Atmospherically Derived Pb in Central European Catchments: Insights from Spatial and Temporal Pollution Gradients and Pb Isotope Ratios. Environmental Science & Technology 48, 8, 4336-4343.

Bohdálková L., Novák M., Bůzek F. et al. (2014): The response of a mid- and high latitude peat bog to predicted climate change: methane production in a 12-month peat incubation. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 19, 7, 997-1010.

Voldřichová P., Chrastný V., Šípková, A. et al. (2014): Zinc isotope systematics in snow and ice accretions in Central European mountains. Chemical Geology 388, 130-141.

Novák M., Jačková I., Čuřík J. et al. (2016) Contrasting δ15N values of atmospheric deposition and Sphagnum peat bogs: N fixation as a possible cause. Ecosystems 19(6). 1037-1050.

Čimová N., Novák M., Chrastný V. et al. (2016) Lead fluxes and 206Pb/207Pb isotope ratios in rime and snow collected at remote mountain-top locations (Czech Republic, Central Europe): Patterns and sources. Atmospheric Environment 143, 51-59.

Novák M., Šípková A., Chrastný V. et al. (2016) Cu-Zn isotope constraints on the provenance of air pollution in central Europe: Using soluble and insoluble particles in snow and rime. Environmental pollution 218, 1135-1146.

Bohdálková L., Bohdálek P., Břízová E. et al. (2018) Atmospheric metal pollution records in the Kovářská Bog (Czech Republic) as an indicator of anthropogenic activities over the last three millennia. Science of The Total Environment 633, 857-874.

Novák M., Bůzek F., Jačková I. et al. (2019) Isotope composition of dissolved organic carbon in runoff and peat leachates from a Central European wetland: Temporal and spatial variability in DOC sources. Catena 173, 217-225.

Bůzek F., Novák M., Čejková B. et al. (2019) Assessing DOC export from a Sphagnum-dominated peatland using d13C and d18O-H2O stable isotopes. Hydrological processes 33(21), 2792-2803.

Petrash D., Bůzek F., Novák M. et al. (2019) Spatially resolved soil solution chemistry in a central European atmospherically polluted high-elevation catchment. Soil 5 (2), 205-221.

Prechova, E., Sebek, O., Strnad, L. et al. (2020) Temporal Changes in Mountain Slope Gradients in the Concentrations of Pollutants and Pb Isotope Ratios Near the Ostrava Conurbation (Upper Silesia, Czech-Polish Border). Water, Air, & Soil Pollution 231: 1-14.

Novak, M., Holmden, Ch., Farkas, J. et al. (2020) Magnesium and calcium isotope systematics in a headwater catchment underlain by amphibolite: Constraints on Mg–Ca biogeochemistry in an atmospherically polluted but well-buffered spruce ecosystem (Czech Republic, Central Europe). CATENA 193 (2020): 104637.

Novak, M., Holmden, Ch., Farkas, J. et al. (2020) Calcium and strontium isotope dynamics in three polluted forest ecosystems of the Czech Republic, Central Europe. Chemical Geology 536 (2020): 119472.

Bohdalkova, L., Novak M., Krachler M. et al. (2020) Cadmium contents of vertically and horizontally deposited winter precipitation in Central Europe: Spatial distribution and long-term trends. Environmental Pollution 265 (2020): 114949.

Novak, M., Farkas, J., Kram, P. et al. (2020) Controls on δ26Mg variability in three small forested catchments characterized bycontrasting bedrock chemistry and contrasting inputs of atmospheric pollutants. PloS one, 15(11), e0242915.

Petras, D., Novak, M., Bohdalkova, L. et al. (2021) Winter arsenic pollution in 10 forest ecosystems in the mountainous border regions of the Czech Republic. Environmental Science and Pollution Research: 1-15.

Novak, M., Andronikov, A., Kram, P. et al. (2021) Time‐series of δ26Mg values in a headwater catchment reveal decreasing magnesium isotope variability from precipitation to runoff. Hydrological Processes, 35(4), e14116.

Hůnová, I., Novák, M., Kurfürst, P. et al. (2022) Contribution of rime to atmospheric sulphur deposition in Central Europe: A combined empirical and modelling approach. Atmospheric Environment, 270, 118877.

Pačes T., Krachler M., Novák M. et al. (2022) Atmospheric deposition and trajectories of antimony in Central Europe. Environmental Pollution (in print).