Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Laserový paprsek bude měřit koncentraci aerosolů nad Vysočinou

V období od 15. 8. do 15. 9. bude na Národní atmosférické observatoři Košetice, jejíž součástí je Atmosférická stanice v Křešíně u Pacova patřící Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), probíhat mezinárodní měřící kampaň zaměřená na zmapování koncentrace aerosolů ve vertikálním profilu atmosféry.

Do kampaně mezinárodního projektu ACTRIS, na které se kromě CzechGlobe budou podílet Ústav chemických procesů, Český hydrometeorologický ústav a Ústav pro výzkum troposféry v Lipsku,  se zapojí několik typů lidarů –  přístrojů měřících zpětný odraz pulzů laserového paprsku od částic přítomných v atmosféře. Měření bude doplněno o data získaná z dalších přístrojů umístěných na vysokém meteorologickém stožáru. Po dobu měření bude zejména po setmění pozorovatelný zelený laserový paprsek mířící vzhůru.

Protože použitý laser může být při přímém pohledu proti zdroji nebezpečný pro zrak až do vzdálenosti třiceti kilometrů, bude v oblasti po dobu měření vyhlášena navigační výstraha pro letecký provoz. Oblasti by se měli vyhnout zejména piloti motorových padáků a dalších pomalu letících zařízení umožňujících výhled kolmo dolů. Ostatní jsou dostatečně chránění konstrukcí letadla. Také pro pozemní pozorovatele nepředstavuje paprsek žádné nebezpečí.

Obrázek

Obrázek