Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Města se chtějí adaptovat na změnu klimatu

Praha tento týden hostila mezinárodní konferenci, jejímž cílem bylo hledat odpovědi na výzvy, které pro města 21. století přináší adaptace na změnu klimatu.

Mezinárodní konference „Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení“ se konala 17. – 18. října 2016 v zastupitelském sálu Magistrátu hl. m. Prahy.

Konference byla oficiálně zahájena primátorkou hlavního města Prahy, Adrianou Krnáčovou  a její excelencí Souriya Otmani, velvyslankyní Marockého království v České republice. Paní velvyslankyně na konferenci uvedla kontext nadcházející Klimatické konference OSN, COP 22 v Marrakeshi.

Cílem konference bylo podpořit rozvoj a implementaci adaptací ve městech, s využitím ekosystémově založených přístupů. Mezinárodní konference se konala za účasti řady zahraničních expertů, s cílem sdílet zkušenosti a představit příklady správné praxe v oblasti plánování a rozvoje adaptací, ekosystémově založených přístupů, napříč evropskými městy. Na konferenci vystoupili zástupci hlavního města Prahy, řady českých měst jako je Plzeň, Brno, Ostrava a evropských měst – Mnichov, Bratislava, Reykjavík, Vídeň, Kodaň.

Ve středu 19. října 2016 poté v rámci konference proběhla exkurze za příklady adaptačních opatření zaměřená na: (1) Revitalizace pražských toků – Rokytka a (2) Karlín z vody zrozený.

Konference byla organizovaná pod záštitou náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Mgr. Petry Kolínské a radní hl. m. Prahy RNDr. Jany Plamínkové a realizována v rámci projektu UrbanAdapt – Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím, konferenci organizoval CzechGlobe, společně s IPR Praha. Projekt UrbanAdapt (EHP-CZ02-OV-1-036-2015) je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek