Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Mezinárodní konference projektu UrbanAdapt

Ve dnech 17.–19. října 2016 se v prostorách Nové radnice  v Praze uskuteční mezinárodní konference „Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení“. Cílem konference, které se zúčastní řada mezinárodních expertů, bude sdílet zkušenosti a představit příklady správné praxe v oblasti plánování a rozvoje adaptací, ekosystémově založených přístupů, napříč evropskými městy.

Hlavní témata konference se zaměří na:

  • představení inspirativních příkladů k rozvoji adaptací ve městech a implementaci přírodě blízkých řešení, sdílení zkušeností napříč evropskými městy
  • diskuzi klíčových výzev pro adaptace ve městech, zejména v oblasti rozhodovacích procesů, plánování ve městech a implementace adaptačních opatření
  • přehled hlavních a vedlejších přínosů přírodě blízkých opatření ve městech (z hlediska ekosystémových služeb, kvality života obyvatel, apod.)

Konferenci organizuje CzechGlobe ve spolupráci s IPR Praha díky podpoře projektu UrbanAdapt – Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím (EHP-CZ02-OV-1-036-2015).

Program konference je k dispozici na http://urbanadapt.cz/cs/mezinarodni-konference-projektu-urbanadapt