Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Na Vysočině vyrostl unikátní experiment, ve kterém rostliny ochutnávají budoucí klima

9. 7. 2013, Brno

V Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem vybudovalo Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v .v. i. – CzechGlobe unikátní zařízení tvořené 24 venkovními komorami, umožňujícími provádět simulaci dopadů budoucího klimatu na růst, fyziologii a produkci rostlin.

Obdobných zařízení je ve světě málo, toto lze ale považovat za zcela unikátní, protože žádný z experimentů neumožňuje sledovat vzájemné působení tolika faktorů současně. Výsledky výzkumu by tak poprvé měly poskytnout odpověď na otázky jak sucho, UV záření či výživa dusíkem ovlivňují stimulaci fotosyntézy zvýšenou koncentrací CO2 nebo zda mohou být rostliny při zvýšené koncentraci CO2 citlivější k UV záření, suchu, nebo vůči hmyzu a houbovým chorobám.

Komory představují vlastně malé skleníky s půdorysem šestihranu. Do komor je vháněn vzduch, který je obohacován oxidem uhličitým na koncentraci očekávanou v ovzduší ke konci tohoto století tj. 700 ppm. Komory jsou přikryty stříškou, tvořenou otáčivými lamelami, které zajišťují větrání a regulaci srážek. Řízení probíhá na základě údajů sady čidel a analyzátorů.

Zajímá nás například, jaký dopad bude mít kombinace změny koncentrace CO2,sucha a UV záření na pekařskou či sladovnickou kvalitu produkce“, uvedl Ing. Karel Klem Ph.D. zodpovědný za provoz experimentu. Badatelé zde také sledují, jak rychle jsou rostliny schopné se přizpůsobit změně podmínek a to až na úrovni procesů jako je fotosyntéza, transpirace, metabolismus živin apod. Experiment, vybudovaný za podpory projektu OP VaVpI , patří ke klíčovým infrastrukturám evropského projektu ESFRI AnaEE (Infrastructure for Analysis and Experomentation on Ecosystems).

 

Bližší informace poskytne:

Ing. et Ing. Petra Rajsnerová

Centrum výzkumu globální změny – CzechGlobe

mobil: +420 777472763

email: rajsnerova.p@czechglobe.cz