Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Národní zemědělské muzeum v Praze nabídne cyklus přednášek na téma vody a půdy

Vysychání půdy, záplavy, snižující se úrodnost nebo rybníky plné sinic – také této problematice křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou se bude věnovat šest podvečerních přednáškových bloků nazvaných Voda a půda jako společenské dilema. Přednáškový cyklus začíná v Národním zemědělském muzeu v Praze ve čtvrtek 26. dubna.

O zadržování vody v krajině, způsobech hospodaření, nečekaných změnách počasí i o mimoprodukční roli zemědělské krajiny budou v Národním zemědělském muzeu v Praze přednášet odborníci z univerzit, výzkumných institucí i přímo ze zemědělské praxe. Jedním  přednášejících bude také profesor Zdeněk Žalud z CzechGlobe. Jeho přednášku „Klima a krajina: Z partnerů soupeři“  můžete navštívit 31. května.

Šest témat ve dvanácti přednáškách nabídne posluchačům různé přístupy i možnosti řešení a představí řadu aktuálních výzkumů a dat. Cyklus je určen nejen odborné veřejnosti, témata se věnují problematice zajímavé i pro laiky, kteří se zemědělstvím nemají osobní zkušenost.

Program jednotlivých témat a přednášek je k dispozici zde

Pozvánka na přednášku prof. Žaluda

Pozvánky na jednotlivé přednášky:

Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6