Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Nejlepší článek v časopise Atmosphere

Kolektiv autorů Stanislav Juráň, John Grace a Otmar Urban dostal cenu za nejlepší článek v časopise Atmosphere za rok 2021. Článek má 40 citací a patří mezi vysoce citované články dle Web of Science.

Review článek „Temporal Changes in Ozone Concentrations and Their Impact on Vegetation“ shrnuje stav poznání vlivu přízemního ozonu na vegetaci. Úvodní část pojednává o historických proměnách koncentrace přízemního ozonu a jeho tvorbě v atmosféře. Druhá část shrnuje metodologické přístupy a studie zkoumající vliv ozonu na vegetaci. Zabývá se evolucí těchto studií na různých hierarchických úrovních – od experimentů ve sklenících, přes venkovní systémy obohacující atmosféru o ozon, až po mikrometeorologické přístupy a modelování dat. Třetí část shrnuje poznatky o vlivu ozonu na příjem uhlíku vegetací od úrovně listu po celé ekosystémy. Poslední část se zabývá interakcí ozonu s dalšími přírodními parametry, jako je sluneční záření, sucho a přístup rostlin k dusíku.