Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

O nás

Činnost Ústavu výzkumu globální změny – CzechGlobe je zaměřena na problematiku ekologických věd, konkrétně na problém Globální změny (GZ), která svou podstatou a možnými důsledky přesahuje  základní tématické segmenty: atmosféra – ekosystém – socio-ekonomický systém. GZ se stala ekologickým, sociologickým a technickým problémem současnosti s globálním dosahem, a jeho řešení proto vyžaduje hluboké odborné poznání.

GZ se vyznačuje i významnou ekonomickou a politickou dimenzí, což podstatně ztěžuje racionální rozhodování a zvyšuje potřebu objektivní znalostní základny pro potřeby jak soukromých subjektů tak i pro státní správu, samosprávu a jejich orgány. Výše uvedené fakty byly hlavními motivy pro ustavení centra excelence, jehož činnost se odvíjí jak z tradice výzkumu v ČR, tak i z velmi silné provázanosti na evropský a světový výzkum GZ.

Z hlediska regionálního dopadu CzechGlobe redukuje problém nedostatečného propojení vědecké a aplikační sféry, využívá potenciálu vzdělanosti v ekologických a eko-inženýrských oborech, čímž zvyšuje atraktivitu příležitostí v regionu, produkuje nové inovační postupy v oboru „clean energy“ a „eko-inženýrství“, čímž vytváří potenciál vzniku nových zařízení a technologii, a přispívá ke zlepšení environmentálního vzdělávání na všech stupních.