Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

EGERA a Gender Equality Plan

Vedení CzechGlobe věří, že na kvalitních zaměstnancích a zaměstnankyních lze postavit úspěch instituce. Proto ve své činnosti věnuje výraznou pozornost personálním procesům a personální práci. Kvalitní řízení lidských zdrojů vnímá vedení CzechGlobe jako podmínku pro kvalitní řízení organizace jako celku. Součástí aktivit zaměřených na posílení rozvoje a řízení lidských zdrojů v organizaci byla realizace čtyřletého projektu EGERA (Effective Gender Equality in Research and the Academia) financovaného ze 7. rámcovém programu. Projekt se zaměřil na systémové zavádění genderové rovnosti v akademickém prostředí. Aktuální Akční plán na prosazování genderové rovnosti (GEP) navázal na plán z roku 2014, který byl jedním z prvních realizovaných českou výzkumnou organizací..
O nutnosti podpory zavádění genderové rovnosti hovořil   prof. Michal V. Marek, ředitel CzechGlobe, v rozhovoru pro dubnové vydání newsletteru Národního kontaktního centra Gender a věda. V měsíci říjnu 2015 se v Brně uskutečnil pod vedením expertek z Radboud University v nizozemském Nijmegenu dvoudenní trénink pro vedoucí pracovníky a pracovnice CzechGlobe s využitím metody Group Model Building.Ve dnech 14. a 15. října 2015 proběhla v prostorách Akademie věd v Brně mezinárodní konference Gender Mainstreaming in STEM and Global Change Sciences. Prezentace a fotky z konference jsou ke stažení zde.

Partnerské organizace projektu EGERA připravily pod vedením Antverpské univerzity (University of Antwerp) chartu k genderově senzitivní komunikaci, a to jak uvnitř akademických institucí, tak i v komunikaci s okolním prostředím. Ředitel CzechGlobe prof. Michal V. Marek dokument podepsal 4. prosince 2015. Anglické znění charty je ke stažení zde.

V rámci mezinárodního projektu EGERA financovaného z FP7 byla vytvořena Charta genderově citlivého vedení ve výzkumných institucích a na vysokých školách.  Ředitel CzechGlobe prof. Michal V. Marek připojil svůj podpis pod dokument 27. ledna 2017. Anglické znění charty je ke stažení zde.

V roce 2017 byl v rámci projektu EGERA zpracován informační leták zaměřený zejména pro začínající (nejen) zahraniční vědce nastupující na CzechGlobe. Elektronická verze informující o důležitých informačních zdrojích, kariérním postupu či možnostech slaďování rodinného a pracovního života je publikována rovněž zde.

CzechGlobe každoročně zveřejňuje statistiky podle pohlaví zaměstnanců.