Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Omezování dopadů zemědělského sucha v ČR

19. prosince 2018 se v prostorách Brněnského výstaviště konalo otevřené pracovní setkání pod názvem „Omezování dopadů zemědělského sucha v ČR“, jež bylo setkáním spolupracovníků a uživatelů portálu InterSucho (www.intersucho.cz ) a Generelu vodního hospodářství.

Akce, která se konala pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., se zúčastnili zástupci Ministerstva zemědělství ČR, Agrární komory ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu a dalších institucí. Nejpočetnější skupinu účastníků reprezentovala téměř stovka respondentů portálu InterSucho, který posuzuje intenzitu zemědělského sucha a jeho dopadů na výnosy. Respondenti jako expertní hodnotitelé aktuálně a operativně monitorují průběh a dopady sucha v České republice a ve střední Evropě. Jedinečnost a významnost této sítě pozorovatelů v terénu ocenil koordinátor projektu prof. Miroslav Trnka, který říká „V krajině máme díky reportérům oči a uši, které nám dávají zpětnou vazbu, a oproti senzorům s nimi můžeme komunikovat.“ Tito respondenti sehráli také důležitou roli při odškodnění za dopady sucha v roce 2018.

Tématem jednání bylo sucho v České republice a omezování jeho dopadů. Podle prof. Miroslava Trnky sucho roku 2018 bohužel není ojedinělým jevem. V tomto smyslu se vyjádřil také další z řečníků prof. Zděněk Žalud „Sucho bohužel bude. Nůžky mezi stále stejným množstvím srážek a zvyšující se teplotou se rozevírají.“  Ing. Pavel Růžek, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v souvislosti se suchem upozornil na problém kvality půdy a s tím související nutnost vývoje agrotechnologií.
Účastníci pracovního setkání byli dále informování o dopadech sucha u našich sousedů ve střední Evropě a o agrometerorologických předpovědích pro zpravodaje portálu InterSucho.

Poznámka:
V současné době je provoz portálu Intersucho podporován Strategií AV21 a projektem DriDanube. Projekt DriDanube je nejen podporovatelem, ale také spolupracovníkem a právě v rámci tohoto projektu vzniká řada nových výzkumných aktivit v oblasti studia sucha. Projekt DriDanube je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek