Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Portál AgroRisk pomůže zemědělcům předvídat rizika

Nový portál AgroRisk, který vznikal od roku 2018, monitoruje a předpovídá podmínky vhodné pro výskyt chorob, škůdců a agrometeorologických rizik pro polní plodiny. Na jeho vzniku se podílel  Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe (dále Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Český hydrometeorologický ústav). Partnerem tohoto projektu je Agrární komora ČR.

Portál předpovídá rizika pro pěstování zemědělských plodin v podobě takzvaných abiotických činitelů, jako jsou silný vítr, vymrzání, jarní mrazy nebo nízký příjem živin a řada dalších. Současně varuje před vybranými biotickými činiteli – tedy chorobami a různými škůdci. Zobrazuje také fotky z dané oblasti, pokud jsou dostupné. Portál se bude postupně rozrůstat o nástroje, které zachytí další choroby a škůdce, jejichž vývoj úzce souvisí s vývojem počasí, a tak k v současnosti sledovaným plodinám a škodlivým činitelům přibydou v nejbližší době další.

Portál obsahuje interaktivní mapu Česka. Na ní je možné si zvolit konkrétní oblast a konkrétní zemědělskou plodinu. Mapa následně zobrazí možné rizikové faktory a pro každý z nich určí výši rizika na pětistupňovém semaforu od bílé znamenající zanedbatelné riziko, přes žlutou až po tmavě červenou barvu signalizující mimořádné riziko.

Tiskovou zprávu ke spuštění nového portálu vydala Agrární komora České republiky.