Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Ekosystémová stanice Třeboň

Lokalita: Třeboňská pánev
Nadmořská výška: 426 m. n.m.
Průměrná roční teplota (1977-2011): 7,6°C
Průměrný roční úhrn srážek (1977-2011): 614 mm
Ekosystém: Mokřad

Výzkum

  • Dlouhodobé monitorování toků energie a látek
  • Zkoumání fyziologických procesů (fotosyntézy, respirace a transpirace)
  • Pochopení fungování mokřadního ekosystému jako celku a předpověď jeho budoucího chování v podmínkách měnícího se klimatu
  • Návrhy opatření pro udržení, resp. zvýšení schopnosti mokřadního ekosystému zachycovat CO2 z atmosféry a minimalizace produkce CH4

Stanice je

 • součástí evropské infrastruktury projektu ICOS (Integrated Carbon Observation System) začleněného do mezinárodní výzkumné infrastruktury ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures)
 • součást  mezinárodní sítě pracovišť s dlouhodobým ekologickým výzkumem ILTER (International Long Term Ecological Research)
 • součástí národní vědecko-výzkumné infrastruktury pro sledování uhlíku v ČR – CzeCOS