Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Projektové setkání Clim4Cast

V důsledku probíhající změny klimatu se ve střední Evropě očekává zvýšení četnosti, trvání a intenzity sucha, vln veder a nebezpečí požárů (dále souhrnně označovaných jako DHF z angl. drought, heat waves and fire weather). Ve dnech 27.-28. května 2024 se na Slovenském hydrometeorologickém ústavu proto konalo třetí mezinárodní setkání projektu Clim4Cast, který má za cíl navrhnout komplexní řešení pro připravenost na DHF události.

Pokračovat ve čtení: Projektové setkání Clim4Cast

Cílem projektu je vyvinout inovativní předpovědní nástroj pro všechny partnerské země, který bude účinně varovat před událostmi v oblasti DHF (sucho, vlny veder, požáry), a také konkrétní akční plán navrhující vhodný mechanismus reakce na tyto události. Účastníci setkání se dohodli na intenzivním zapojení přidružených partnerů do procesu přípravy národních akčních plánů s cílem lépe připravit země na zvládání extrémních událostí a snížit tak jejich negativní dopady na obyvatelstvo a hospodářské sektory dotčených zemí. Výsledkem jednání je také velmi cenná zpětná vazba k připravovaným výstupům projektu, která by měla zajistit jejich použitelnost v praxi.

Setkání se zúčastnilo všech osm partnerů ze sedmi států střední Evropy: CzechGlobe (v roli koordinujícího partnera), Masarykova univerzita (CZ), Technická univerzita ve Vídni (AT), Institute of Soil Science and Plant Cultivation – Stat Research Institute (PL), Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF;DE), Slovenian Enviroment Agency (Sl) a Croatian Meteorogical and Hydrological Service (HR). Pracovního setkání se zúčastnili také přidružení partneři, jako je Lesní ochranná služba SK, Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky, Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky, Slovenská zemědělská a potravinářská komora a také Ministerstvo zemědělství České republiky. Přítomna byla i zástupkyně Joint Secretariatu programu Interreg Central Europe, ze kterého je projekt spolufinancován (80 % ERDF).

Více informací o projektu zde