Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Publikace v Scientific Reports zdůrazňuje významnou úlohu stromů v ekosystémové výměně skleníkových plynů

Z důvodu měnícího se klimatu se v budoucnu očekává zvýšená četnost a intenzita extrémních hydrometeorologických událostí jako jsou sucha a povodně. Koloběh vody v ekosystémech ovlivňuje celou řadu biochemických procesů, mimo jiné i procesů kontrolující toky skleníkových plynů v rámci lesního ekosystému.

Mezinárodní tým vědců z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a University of Tartu v Estonsku studoval vliv krátkodobého zaplavení na výměnu metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O) u stromů v mokřadním ekosystému. Výsledky studie byly zveřejněny v únoru 2020 v časopise Scientific Reports patřící do skupiny časopisů Nature research. Vědci zaplavili v rámci experimentu dospělý porost olše šedé (Alnus incana) v Estonsku a paralelně měřili výměnu obou plynů z půdy (automatická měření) a kmenů stromů v různých výškách (manuální měření). Kmeny stromů a půda byly zdrojem CH4 a N2O během zaplavení a emise obou plynů vzrostly v průběhu zaplavení. V případě CH4 došlo k výraznému nárůstu emisí i po ukončení záplavy. Emise CH4 z kmenů výrazně převyšovaly toky z půdy a připívaly až 88% k emisím CH4 v rámci systému půda – kmen v období záplavy a po jejím ukončení. Výměna N2O z kmenů stromů byla v porovnání s toky z půdy podstatně nižší během celého experimentu. Experiment identifikoval obsah vody a dusíku v půdě jako hlavní faktory kontrolující toky CH4 a N2O v rámci ekosystému. Článek závěrem zdůrazňuje významnou úlohu stromů v ekosystémové výměně skleníkových plynů a jejich neopomenutelnou roli v budoucích klimatických scénářích.

Článek je ke stažení zde

Schindler T, Mander U, Machacova K, Espenberg M, Krasnov D, Escuer-Gatius J, Veber G, Pärn J, Soosaar K (2020) Short-term flooding increases CH4 and N2O emissions from trees in a riparian forest soil-stem continuum.
Scientific Reports 10, 3204. https://doi.org/10.1038/s41598-020-60058-7