Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Seminář k přípravě adaptační strategie hlavního města Prahy

Dne 30. 5. 2016 se v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce v Praze konal pod záštitou radní pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost RNDr. Jany Plamínkové pracovní seminář „Příprava strategie na adaptaci hl. m. Prahy na klimatickou změnu“ pořádaný Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a Magistrátem hl. m. Prahy, ve spolupráci s projektem UrbanAdapt, který CzechGlobe koordinuje.

V průběhu semináře byly prezentovány pozorované projevy a očekávané budoucí dopady klimatické změny v Praze, příklady implementovaných adaptačních opatření, možnosti využití přírodě blízkých řešení v oblasti adaptací. Účastníci semináře byli seznámeni se zapojením hlavního města Prahy do evropské iniciativy Mayors Adapt a byl představena příprava Adaptační strategie hl. m. Prahy, která v současné době probíhá. Následná panelová diskuse mezi účastníky pracovního semináře poukázala zejména na nevyřešené otázky v oblasti legislativních rámců a podpory rozvoje adaptací na lokální úrovni.   Semináře se zúčastnilo 95 účastníků z řad zástupců magistrátu, městských částí, IPR Praha, akademického a soukromého sektoru i neziskových organizací.

Obrázek

Obrázek