Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Stromy boreálního pásma uvolňují do atmosféry oxid dusný (publikace v Nature Communications)

1.listopadu 2019 byl v časopise Nature Communications publikován článek týmu českých a finských vědců z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a University of Helsinki. Tento článek poprvé poukázal na to, že stromy boreálního pásma uvolňují do atmosféry oxid dusný (N2O). Stromy jsou tak nezanedbatelným zdrojem tohoto skleníkového plynu, který přispívá ke globální změně klimatu.

Oxid dusný přirozeně vzniká v půdě, na jejímž povrchu pak dochází i k jeho výměně s atmosférou. Část tohoto plynu je však do atmosféry transportována i prostřednictvím vegetace. I když některé dřívější práce prokázaly schopnost stromů emitovat N2O, jejich role v celkové bilanci N2O nebyla dosud uspokojivě objasněna. Autoři článku poprvé stanovili celoroční toky N2O z půdy a kmenů dřevin typických pro boreální les jižního Finska – borovice, smrk a bříza. Získaná data prokázala, že výměna N2O kmeny vykazuje zřetelnou sezónní dynamiku, která je úzce propojená s fyziologickou aktivitou stromů. Uvolňování N2O stromy je nejvýraznější během vegetační sezóny. Přestože jsou emise N2O během zimního období nízké, z hlediska celoroční bilance jsou nezanedbatelné. Všechny studované druhy dřevin byly v celoroční bilanci zdrojem N2O, přičemž nejvýraznějším zdrojem byl smrk ztepilý. Článek závěrem zdůrazňuje úlohu stromů v sezónní dynamice ekosystémové výměny N2O a poukazuje na nutnost zohlednit roli stromů v bilanci výměny skleníkových plynů mezi lesními ekosystémy a atmosférou.

Článek je ke stažení zde

Machacova K, Vainio E, Urban O, Pihlatie M (2019) Seasonal dynamics of stem N2O exchange follow the physiological activity of boreal trees. Nature Communications 10: 4989, DOI: 10.1038/s41467-019-12976-y.