Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Biologická kontrola rostlinných patogenů s využitím fytohormonů produkovaných mikrořasami

Technologický versus biologický přístup k zemědělství

Biologická kontrola umožňuje opouštět technologické (chemické) zásahy s jejich nežádoucími účinky na zdraví člověka a zároveň posilovat odolnost plodin vůči suchu či nemocem. Díky technologii strojového vidění lze provádět včasnou ochranu plodin a přesné zacílení hnojení nebo postřiků na správném místě nebo detekovat různé typy stresu rostlin. Biokontrola přispívá k vyšší efektivitě precizního zemědělství. Technologický přístup se přitom nestaví proti biologickému, oba lze využívat synergicky.

Biokontrola

Biologická kontrola je metoda, která pomocí jiného živého organismu reguluje či eliminuje nežádoucí škůdce a patogeny rostlin, a zároveň nepředstavuje hrozbu pro životní prostředí ani pro člověka. Vedle přímého působení použitého organismu (např. predace) se často využívá stimulujícího efektu biologické kontroly na produkční a imunitní systém rostliny – „hostitele“.

Mezi moderní způsoby biologické kontroly v zemědělství patří využití mikroorganismů a v posledních letech zejména propojení biokontrolních vlastností prospěšných mikroorganismů s možností jejich využití jako biohnojiva.

Například bakterie Pseudomonas fluorescens G20-18 je schopna produkce rostlinných hormonů (cytokininů), za jejichž působení bylo prokázáno zvýšení ochranných vlastností proti bakteriálním patogenům u tabáku virginského (Nicotiana tabacum) a huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana).

  Princip biokontroly v zemědělství

Význam mikrořas ve zlepšování růstu a ochrany zemědělských plodin

Schopnost produkce rostlinných hormonů byla prokázána i u mikrořas. Využití těchto fotosyntetických mikroorganismů, složením bohatých na živiny, by vedle hormonálního ochranného účinku umožnilo redukci použití syntetických hnojiv náhradou za ekologická mikrořasová biohnojiva.

Infikovaný list tabáku

Bádání vědců na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Ve spolupráci s výzkumníky z Laboratoře růstových regulátorů UP a AV ČR, a Department of Plant and Environmental Sciences UCPH byly studovány biokontrolní účinky mikrořas na tabáku virginském a jeho přirozeném bakteriálním patogenu Pseudomonas syringae pv. tabacii, který způsobuje rozšířenou bakteriální tečkovitost tabáku. Tento typ patogenů je příčinou mnoha chorob u zemědělsky významných plodin, jako jsou např. okurky, rajčata a brambory. K ověření ochranného účinku mikrořas proti tečkovitosti byly ve srovnání s prospěšnou bakterií Pseudomonasfluorescens G20-18 testovány čtyři druhy mikrořas. Výsledky ukazují pozitivní efekt řasy Chlamydomonas reinhardtii jejíž biokontrolní aktivita vede k potlačení infekce tabáku. Dále byly v rámci laboratorních experimentů prokázány pozitivní účinky mikrořas vedoucí ke zlepšené klíčivosti a růstu několika dalších rostlin. Tyto výsledky čekají na ověření v „polní“ praxi.

  Biokontrolní vlastnosti vybraných mikrořas

Ke stažení


Partneři projektu


Stránka Oddělení adaptivních biotechnologií