Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Uhlí nejde ve velkém nahrazovat biomasou, vyzývají experti EASAC

Mezinárodní časopis Global Change Biology – Bioenergy nedávno zveřejnil dokument vypracovaný patnáctičlenným týmem odborníků Expertní rada evropských akademií (EASAC) na životní prostředí, který se věnuje závažným nesrovnalostem mezi vědou a praktickou politikou v oblasti energie získávané z lesní biomasy. Článek staví na rozsáhlé práci expertů EASAC, kteří se touto problematikou zabývají už od roku 2015. Mezi uvedenými odborníky je rovněž Pavel Cudlín z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

Podle směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie (RED) z roku 2009 byla biomasa odebraná z lesů jednoznačně klasifikována jako „obnovitelná energie“.

Od té doby byla v mnoha členských státech EU využívána ke zvýšení podílu energie pocházející z „obnovitelných zdrojů“. Za samozřejmé se bralo, že využívání biomasy je pro klima vhodné, protože uhlík v biomase pochází z atmosféry, a jak lesy rostou, může být znovu absorbován, takže lze biomasu považovat za „uhlíkově neutrální“. Tento koncept mohl mít určitou platnost v roce 2009, kdy původní ideou bylo, že hlavním zdrojem bioenergie budou nevyužité zbytky z lesů.

Celý článek je ke stažení zde

Zdroj: www.avcr.cz