Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

VĚDCI Z CZECHGLOBE V ČASOPISE NATUR COMMUNICATION

Časopis Nature Communication zveřejnil výsledky studie mezinárodního vědeckého týmu vedeného profesorem Ulfem Büntgenem z University of Cambridge, jenž působí také v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, který se podílel na řešení projektu COSMIC. Vědci se zabývají izotopovou analýzou letokruhů stromů, která slouží ke kvantitativní rekonstrukci klimatu, využívá se  v paleoklimatologii, ale také archeologii a dalších environmentálních vědách.

Zveřejněná studie přináší výsledky analýz 487 letokruhů stromů pocházejících z různých míst severní i jižní polokoule i z různých nadmořských výšek (až do 4000 m n. m.) vytvořených v letech 770 až 780 a 990 až 1000 našeho letopočtu. Výsledky analýzy obsahu radioaktivního izotopu uhlíku 14C v letokruzích ukazují, že v uvedených obdobích došlo dvakrát k významnému poklesu jeho obsahu. Tyto anomálie od jedenáctiletých průměrných hodnot byly zaznamenány u letokruhů z let 774 a 993 a to na obou polokoulích.  V těchto letech byla Země patrně vystavena silnému slunečnímu protonovému záření. Toto tvrzení je podpořeno dobovými záznamy z proxy archívů, podle kterých v těchto letech očití svědkové popisovali červenou polární zář.

Uvedená zjištění mají mimo jiné význam při určování četnosti a opakování minulých událostí v kosmu, jimž byla Země vystavena, a pro posuzování hrozby vesmírného počasí pro lidstvo.