Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Velvyslanec Státu Izrael navštívil CzechGlobe

11. června 2018 navštívil ÚVGZ velvyslanec Státu Izrael v České republice pan Daniel Meron. Setkal se s vedením ústavu a se zástupci vědeckých pracovníků. Během krátké návštěvy ředitel ústavu Michal Marek představil ÚVGZ, jeho vědecké zaměření a zvláštní pozornost věnoval projektům mezinárodní spolupráce a propojení s evropskými výzkumnými infrastrukturami.

Dále byly prezentovány aktivity vybraných výzkumných týmu s ohledem na potenciální možnosti spolupráce s izraelskými partnery. Ta se nejvíce nabízí v projektu „Adaptační strategie pro udržitelnost ekosystémových služeb a potravinové bezpečnosti v nepříznivých přírodních podmínkách“.

V krátké diskusi velvyslanec zdůraznil, že Izrael má zájem zvýšit spolupráci s institucemi v ČR a jako příklad zmínil oblast vodních technologií. Dále se zajímal o to, jak se CzechGlobe účastní výzkumných programů podporovaných vládou ČR a jak se daří spolupracovat s firmami a transferovat výsledky výzkumu.

Setkání bylo součástí jeho návštěvy Brna, kterou připravila Česko-izraelská smíšená hospodářská komora a v rámci které se velvyslanec sešel s představiteli města Brna, Jihomoravského kraje a Krajské hospodářské komory jižní Moravy.

Obrázek

Obrázek

Obrázek