Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Výběrová řízení

Veřejné zakázky

Volná místa

Unikátní příležitost – máte možnost ovlivnit život příštích generací a učinit svět lepším tím, že budete spolupracovat a podporovat vědce, kteří řeší globální změnu klimatu v mezinárodně významné organizaci.

Propojujeme excelentní vědce s moderními technologiemi, které jim pomáhají pracovat na pokročilém výzkumu, přinášet inovativní řešení a podporovat společnost jako celek. Excelentní vědci vyžadují excelentní IT infrastrukturu a možnosti pro práci s daty.

Na Ústavu výzkumu globální změny právě pracujeme na celoústavní databázi vědeckých dat, která umožní jak úzkou spolupráci jednotlivých vědeckých týmů, tak zpracování a analýzu dat.

Hledáme seniorního samostatného člověka, který dotáhne rozpracovaný systém do zdárného konce a bude pokračovat v jeho rozvoji.

Jak bude vypadat vaše pracovní náplň?

 • Budete mít na starosti převzetí rozpracovaného systému, jeho dotažení (API, webové rozhraní, importy a exporty dat), nasazení systému a předání administrátorům do provozu.
 • Aktivně se účastnit pravidelných schůzek projektů a samostatně řešit jednotlivé aspekty projektu
 • Spolupráce s vědci a vědeckými skupinami a rozvíjet systém podle vzájemné domluvy
 • V budoucnu se počítá s rozšířením týmu dalším vývojářem, datovými inženýry a datovými analitiky
 • Hledat řešení problémů, které se v projektu vyskytnou

Co byste měl(a) znát a umět?

 • Naprostou samozřejmostí je, abyste byl(a): aktivní, asertivní, komunikativní, samostatný a inovativníčlověk, který rád věci posouvá dál
 • znalost Java EE na pokročilé úrovni (netřeba žádné speciální frameworky)
 • zkušenosti s vývojem rozsáhlejších big data systémů
 • zkušenosti s relačními dbs
 • zkušenosti s noSQL dbs
 • zkušenosti s vývojem webových aplikací a frontendů
 • základní zkušenostis fullstack developmentem
 • základní devops dovednosti
 • vhodná znalost dockerizace
 • určitě se bude hodit i business analýza pro sběr požadavků na systém
 • znalost GoLang programovacího jazyka

Na co se u nás můžete těšit?

 • Na spolupráci s inspirativními lidmi a na práci v jedné z nejdůležitějších oblastí současného světa.
 • Budete řešit reálné problémy a požadavky vědců
 • Na jedinečnou možnost ovlivnit a rozhodovat jakým způsobem budou vědci zpracovávat informace týkajících se změny klimatu
 • Flexibilní pracovní dobu a možnost home-office
 • Benefity v podobě stravenek, 6 týdnů dovolené, příspěvku na penzijní připojištění,
 • Parkování u pracoviště, zázemí pro cyklisty

Pro více informací prosím kontaktujte Ing. Vladimíra Hebelku – hebelka.v@czechglobe.cz

Nabídky včetně strukturovaného životopisu a případných referencí zasílejte na jobs@czechglobe.cz.


Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., hledá pracovnici/pracovníka na pozici odborného výzkumného pracovníka (kategorie postdoktorand), s následujícím odborným zaměřením:
analytik/analytička dat dálkového průzkumu Země a modelování procesů rizika sucha a přírodních požárů.

Popis práce:

Práce na plný úvazek  (případně zkrácený po dohodě) v oblasti analýz funkčních vztahů funkcí krajiny vzhledem k dalším ekosystémovým službám zaměřená zejména na ohrožení suchem a zvláště pak přírodních požárů. Práce předpokládá zkušenosti se zpracováním dat a modelováním od lokálního (km2) do globálního (kontinenty, svět) měřítka. Pracovník/pracovnice se zaměří zejména na studium procesů v ploše krajiny a jejich vazbu s klimatickými poměry, srážkově-odtokovými poměry, reliéfem, půdními vlastnostmi, vegetačním krytem, režimem podzemních vod atd. Nástrojem této analýzy bude kombinace  dynamických procesně orientovaných modelů za současných i hypotetických podmínek v důsledku měnícího se klimatu dle škály scénářů a také vývoj vlastních modelových přístupů. Práce uchazeče bude dále zaměřená na testování, kalibraci a implementaci vybraných nástrojů pro hodnocení dopadů změny klimatu a to zvláště s využitím extenzivního využívání dat dálkového průzkumu Země. Spolupráce při návrhu a ověřování adaptačních a mitigačních opatření ve vodním režimu krajiny s využitím počítačového modelování. Běžnou náplní bude rešeršní práce s cizojazyčnou literaturou. Předpokládá se příprava textových výzkumných zpráv, prezentací a zejména samostatných vědeckých článků primárně v anglickém jazyce. Pozice předpokládá otevřenost ke spolupráci v rámci interdisciplinárního týmu  vlastní iniciativu a ochotu podílet se aktivně na výzkumu, který je motivován snahou porozumět podstatě problému – curiosity driven research.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání (ukončené doktorské studium) v oboru klimatologie, meteorologie, fyzické geografie nebo příbuzných oborů
 • doložená profesní zkušenost v oblastech analýzy dat a/nebo matematického modelování a/nebo práce v oborech uvedených v popisu práce
 • doložené vlastní výzkumné aktivity včetně nejméně 2 publikací v impaktových časopisech nejméně 2 prvoautorské práce
 • vlastní výzkumné aktivity s využitím matematického modelování, dat dálkového průzkumu Země a geostatistických metod a to v souhrnné době nejméně 3 let včetně doložené účasti na mezinárodních konferencích
 • zkušenosti s řešením nebo spoluřešením vědeckých projektů (Principal investigator (PI) nebo co-PI nejméně jednoho projektu nebo obdobná zkušenost
 • schopnost a zájem analyzovat vazby v systému půda-rostlina-atmosféra včetně znalosti zdrojů dat a jejich využití
 • dlouhodobá zahraniční stáž nebo studium v zahraničí v oborech uvedeném v popisu práce po dobu nejméně 6 měsíců
 • zevrubná znalost statistiky a metod používaných v klimatologii a meteorologii;
 • pokročilá znalost geostatistiky a znalost práce v GIS
 • vynikající znalost anglického jazyka (slovem i písmem)
 • uživatelská znalost MS OFFICE na vysoké úrovni
 • bezúhonnost
 • komunikativnost
 • samostatnost

Výhodou:

 • předchozí práce s modely či metodami pro hodnocení sucha a/nebo přírodních požárů
 • zkušenost s komunikací vědeckých výstupů s veřejností (citizen science apod.)
 • zkušenosti s vedením studentských týmů
 • zkušenosti jako oponent vědeckých prací a projektů
 • základy pokročilé statistiky
 • zkušenosti s programováním
 • znalost softwaru „R“ nebo jiného programovacího jazyka
 • znalost dalších cizích jazyků s ohledem na využití v projektech EU

Nabízíme:

 • zajímavou, perspektivní a smysluplnou práci v dynamicky se rozvíjejícím oboru i v mezinárodním kontextu
 • flexibilní pracovní podmínky zaměřené na rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem
 • zázemí stabilního vědeckého pracoviště
 • možnost zahraničních stáží a konferencí
 • možnost dlouhodobé práce z domova s potřebnou hardwarovou a softwarovou podporou
 • možnost dalšího vzdělávání příp. doktorského studia a profesního růstu

Další informace :

 • předpokládaný termín nástupu – září 2021
 • přihlášky zašlete do 31.8.2021 emailem: jobs@czechglobe.cz.