Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Výběrová řízení

Veřejné zakázky

Volná místa

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., hledá novou kolegyni / kolegu na 1,0 zaměstnanecký úvazek na pozici Pracovník/Pracovnice Oddělení projektového řízení.

Vaší pracovní náplní bude podpora výzkumných týmů při přípravě grantových žádostí pro národní (OP VVV, MŠMT, MZe, TA ČR)  a mezinárodní poskytovatele podpory (H2020, INTERREG). A rovněž administrativa spojená s realizací úspěšných projektů – administrativní a finanční řízení projektů, řízení rizik a změn, sledování pravidel a komunikace s poskytovateli podpory, vypracovávání monitorovacích, průběžných a závěrečných zpráv.

Požadované kvalifikační předpoklady:

 1. Organizační schopnosti, ochota učit se novým věcem, pečlivost, flexibilita, schopnost týmové i samostatné práce a bezúhonnost.
 2. Zkušenost a vědeckým prostředím výhodou.
 3. Zkušenost s finančním řízením projektů, zkušenosti s financováním vědy a výzkumu a strukturálními fondy (OP VK, OP VaVpI, OP VVV) výhodou.
 4. Zkušenost s psaním projektových žádostí výhodou.
 5. Vynikající znalost anglického jazyka slovem i písmem.
 6. Komunikační a organizační dovednosti, osobní odpovědnost.
 7. Ukončené středoškolské/vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření.

Nabízíme:

 1. Spolupráci se zkušenými kolegy v Oddělení projektového řízení.
 2. Zázemí silného a prestižního výzkumného ústavu.
 3. Kreativní odbornou práci a možnost seberealizace.
 4. Zaměstnanecké benefity – stravenky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, fyzioterapie.
 5. Předpokládaný nástup od 1. 6. 2021 nebo dle dohody.

V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete svůj strukturovaný odborný životopis a motivační dopis do 7. 5. 2021 na e-mailovou adresu jobs@czechglobe.cz . Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor.

Kontakt:

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Personální oddělení, Bělidla 986/4a, Brno, 603 00


Rada Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště:

 Požadavky:

 • svéprávnost,
 • bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
 • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti pracoviště,
 • vědecká činnost v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti pracoviště,
 • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
 • zkušenosti s řešením mezinárodních projektů a zapojení do mezinárodních výzkumných infrastruktur výhodou,
 • aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
 • morální bezúhonnost,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).

Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

                                                         

Předpokládané funkční období: 01. 07. 2021 – 30. 06. 2026. 

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný životopis,
 • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci,
 • přehled dosavadní praxe,
 • seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
 • koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce1),
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.1).

1) Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.

Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., doloží vybraný uchazeč k rukám předsedy AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele pracoviště.

                                                                

Přihlášky musejí být doručeny v písemné podobě na adresu:

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Lidské zdroje
Bělidla 986/4a, 603 00 Brno

a v elektronické podobě (formát pdf) na adresu:

jobs@czechglobe.cz

nejpozději do 19. dubna 2021 do 14:30 hodin.

Obálku označte nápisem Výběrové řízení.


Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., hledá pracovnici/pracovníka na pozici odborného výzkumného pracovníka (100% úvazek, kategorie postdoktorand) s následujícím odborným zaměřením:

Výzkum a vývoj metod pro kvantitativní fluorescenční a obrazovou analýzu fotosyntetických mikroorganismů

Hlavní pracovní náplní uchazeče bude výzkumná, vývojová, projektová a publikační činnost v rámci aktivit Oddělení adaptivních biotechnologií s cílem vývoje a aplikace fluorescenčních zobrazovacích technik v biotechnologických aplikacích využívajících zejména mikrořasy, sinice a také suspenzní rostlinné kultury. Výstupy budou využívány k pochopení regulačních mechanismů zkoumaných fotosyntetických mikroorganismů a k optimalizaci produkce cenných látek v bioreaktorech.

Požadované kvalifikační předpoklady:

 1. Řádně ukončené doktorské studium na univerzitě (Ph.D.), vztahující se zaměřením k některému z následujících oborů: biotechnologie, experimentální/enviromentální biologie, biofyzika.
 2. Zkušenosti s vývojem zobrazovacích metod.
 3. Zkušenosti s kultivací fotosyntetických mikroorganismů.
 4. Schopnost samostatné vědecké práce, včetně publikování v  časopisech s IF.
 5. Dobrá znalost anglického jazyka.
 6. Znalost práce s výpočetní technikou na úrovni obvyklé pro pozici výzkumného pracovníka.
 7. Zkušenosti s přípravou grantových žádostí a realizací výzkumných projektů.

Vítané odborné znalosti a schopnosti:

 1. Práce se SW pro vyhodnocování vědeckých dat a se statistickým SW.
 2. Zkušenosti ve spolupráci se zahraničními pracovišti či mezinárodními organizacemi.
 3. Předchozí publikační činnost v časopisech s IF.

Nabízíme:

 1. Práci v nově budovaném týmu se zaměřením na vývoj adaptivních biotechnologií.
 2. Získání zkušeností s využíváním moderních cytometrických a zobrazovacích zařízení, zařízení pro molekulární biologii a unikátní kultivační fotobioreaktorové platformy.
 3. Kreativní výzkumnou práci, možnost seberealizace.
 4. Možnost dalšího kariérního a profesního postupu.
 5. Zázemí silného a prestižního výzkumného ústavu.
 6. Odpovídající finanční ohodnocení.
 7. Smlouvu na dva roky s možností prodloužení.

– přihlášky doručte do 21.2. 2021
– předpokládaný nástup od 1.3. 2021

Přihlášky spolu se strukturovaným odborným životopisem (včetně kontaktních údajů), motivačním dopisem (doplněným o charakterizaci výzkumných témat, kterými se žadatel hodlá zabývat) a doklady o vzdělání a praxi zasílejte na e-mailovou adresu jobs@czechglobe.cz a cerveny.j@czechglobe.cz, popř. poštou na adresu:

Ing. Jan Červený, Ph.D.
Oddělení adaptivních biotechnologií
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Bělidla 986/4a
603 00 Brno

Po skončení výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni e-mailem nebo telefonicky.

Do druhé fáze výběrového řízení postoupí pouze uchazeči, kteří splní požadované kvalifikační předpoklady.


Unikátní příležitost – máte možnost ovlivnit život příštích generací a učinit svět lepším tím, že budete spolupracovat a podporovat vědce, kteří řeší globální změnu klimatu v mezinárodně významné organizaci.

Propojujeme excelentní vědce s moderními technologiemi, které jim pomáhají pracovat na pokročilém výzkumu, přinášet inovativní řešení a podporovat společnost jako celek. Excelentní vědci vyžadují excelentní IT infrastrukturu a možnosti pro práci s daty.

Na Ústavu výzkumu globální změny právě pracujeme na celoústavní databázi vědeckých dat, která umožní jak úzkou spolupráci jednotlivých vědeckých týmů, tak zpracování a analýzu dat.

Hledáme seniorního samostatného člověka, který dotáhne rozpracovaný systém do zdárného konce a bude pokračovat v jeho rozvoji.

Jak bude vypadat vaše pracovní náplň?

 • Budete mít na starosti převzetí rozpracovaného systému, jeho dotažení (API, webové rozhraní, importy a exporty dat), nasazení systému a předání administrátorům do provozu.
 • Aktivně se účastnit pravidelných schůzek projektů a samostatně řešit jednotlivé aspekty projektu
 • Spolupráce s vědci a vědeckými skupinami a rozvíjet systém podle vzájemné domluvy
 • V budoucnu se počítá s rozšířením týmu dalším vývojářem, datovými inženýry a datovými analitiky
 • Hledat řešení problémů, které se v projektu vyskytnou

Co byste měl(a) znát a umět?

 • Naprostou samozřejmostí je, abyste byl(a): aktivní, asertivní, komunikativní, samostatný a inovativníčlověk, který rád věci posouvá dál
 • znalost Java EE na pokročilé úrovni (netřeba žádné speciální frameworky)
 • zkušenosti s vývojem rozsáhlejších big data systémů
 • zkušenosti s relačními dbs
 • zkušenosti s noSQL dbs
 • zkušenosti s vývojem webových aplikací a frontendů
 • základní zkušenostis fullstack developmentem
 • základní devops dovednosti
 • vhodná znalost dockerizace
 • určitě se bude hodit i business analýza pro sběr požadavků na systém
 • znalost GoLang programovacího jazyka

Na co se u nás můžete těšit?

 • Na spolupráci s inspirativními lidmi a na práci v jedné z nejdůležitějších oblastí současného světa.
 • Budete řešit reálné problémy a požadavky vědců
 • Na jedinečnou možnost ovlivnit a rozhodovat jakým způsobem budou vědci zpracovávat informace týkajících se změny klimatu
 • Flexibilní pracovní dobu a možnost home-office
 • Benefity v podobě stravenek, 6 týdnů dovolené, příspěvku na penzijní připojištění,
 • Parkování u pracoviště, zázemí pro cyklisty

Pro více informací prosím kontaktujte Ing. Vladimíra Hebelku – hebelka.v@czechglobe.cz

Nabídky včetně strukturovaného životopisu a případných referencí zasílejte na jobs@czechglobe.cz.


The Global Change Research Institute seeks researcher focusing on plant water relations

The position is available from November 2019. 

The main research focus will be to analyse and interpret sap flow data in connection to other ecophysiological variables and their responses to environmental drivers. The relevant data consist of sap flow measured by trunk heat balance method, meteorological and eddy covariance measurement collected within the network of Czech Ecosystem Stations (http://www.czecos.cz/en/project-structure/segment-4-observatory-facilities.html) and ancillary data like soil water content, leaf area index, stem diameter increments etc. The ecosystems of interests are covering broadleaved and evergreen coniferous forests of the temperate climate zone. The main emphasis will be put on the analysis of the response of trees to water and other stress factors, using data at the tree (sap flow)  to stand scale (e.g. eddy covariance method) in combination with wide range of the state of the art ancillary data being a part of the ICOS infrastructure. Beyond this main focus, we are offering to be involved in research experiments dealing with eddy covariance-based evapotranspiration partitioning, water balance modelling with simple physically based up-to detailed process-based ecosystem or complex hydrological models, validation of remote sensing tools for evapotranspiration or studies linking carbon and water fluxes. We are also opened to new ideas for own research questions with potential to result in research publications and/or project proposals.

We require:

 • Ph.D. degree in biological, environmental or atmospheric sciences
 • Theoretical and practical knowledge in the field of plant water relations and plant hydraulics, plant physiology/ecophysiology
 • The ability of independent scientific work including publishing papers in impact factor journals
 • Theoretical and practical knowledge of standard and advanced statistical analyses and strong analytical skills.
 • Experience with data processing using script-oriented languages (preferably R, alternatively Matlab, Python etc.)
 • Good written/spoken English communication skills
 • Ability to collaborate within interdisciplinary team of scientists, the ability to lead people
 • Motivated person with intrinsic desire to learn new skills and knowledge

We offer:

 • Creative scientific work at interdisciplinary institute
 • Possibility of the professional career and scientific growth
 • Work in an international team
 • Appropriate salary

The position will open until it will be occupied.
Please send a motivation letter, a structured CV with a review of your scientific publication and contact to three referees (Subject: plant water relations – postdoc) to jobs@czechglobe.cz.


The Global Change Research Institute CAS seeks a POSTDOC/JUNIOR SCIENTIST

Water and energy fluxes measured with the EDDY COVARIANCE technique
at different ecosystems

Job description

 • analysis and interpretation of the data from eddy-covariance
 • data from the network of Czech Ecosystem Stations (history of measurement: 4-10 years)
 • evaluation of the data within one site or inter-site comparisons
 • possibility to use FLUXNET database
 • biomass inventory data, chamber measurements and remote sensing data available
 • result publications

We require

 • Ph.D. degree in biological, environmental or atmospheric sciences
 • knowledge of atmospheric processes, ecology/ecophysiology and the fluxes within the soil-plant-atmosphere system
 • practice with R software (preferred) or Matlab and good knowledge of advanced statistical methods
 • capability of independent scientific work including publishing papers in impact factor journals
 • collaboration with an interdisciplinary team, ability to lead people
 • good written/spoken English

We offer

 • creative scientific work, self-realization
 • excellent research infrastructure
 • personal career development and scientific growth
 • work in an international team
 • appropriate salary

The position is free from autumn 2019.

Please send a motivation letter, a structured CV with a review of your scientific
publications and contact to three reference persons (subject: EDDY-COVARIANCE POSTDOC) to jobs@czechglobe.cz and pavelka.m@czechglobe.cz