Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Vznik nové instituce

K 1. 1. 2016 vznikl nový Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.   Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. vznikl rozdělením zaniklého Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (CVGZ) a je jednou z nástupnických institucí CVGZ. (Druhou  nástupnickou organizací je Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. a přechází na ni činnost organizační části CVGZ Ústav nanobiologie a strukturní biologie). Řízením nově vzniklého Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. byl pověřen prof. Ing. RNDr. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c.