Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Za pět set let bylo v Evropě devět období, kdy výrazně vzrostl počet povodní, uvádí publikace v Nature

Jak se měnila četnost a intenzita povodní za posledních pět set let v Evropě, zkoumal mezinárodní tým vědců, jehož členy byli také odborníci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Z dokumentárních historických pramenů a systematických hydrologických pozorování analyzovali období zvýšené povodňové aktivity, kterých popsali celkem devět. Poslední takové období se odehrálo v uplynulých třech desetiletích a bylo na povodně vůbec nejbohatší. Ty se navíc vyskytovaly častěji v letním období. Podle vědců je to třeba vzít v úvahu při přípravě strategií a řízení povodňových rizik. Rozsáhlý historický přehled o povodních v Evropě zveřejnil časopis Nature.

Vědci výrazná období odhalili při analyzování více než stovky dlouhých povodňových řad, které podávají přehled mimořádných událostí na hlavních evropských tocích. Zrekonstruovali je na základě údajů v různých historických pramenech, jako jsou například kroniky, noviny, deníky či obrazová dokumentace, ale i s využitím systematických hydrologických pozorování.

„Studie ukázala, že léta 1990 až 2016 patřila mezi povodňově nejbohatší v Evropě v kontextu posledních 500 let. Od předcházejících období zvýšené povodňové aktivity se ale lišila rozsahem, sezonalitou a teplotami vzduchu,“ uvedl jeden z autorů studie Rudolf Brázdil z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

„Během let jsme vytvořili databázi údajů o počasí a hydrometeorologických extrémech z dokumentárních údajů pro rekonstrukci klimatu a jiné historicko-klimatologické analýzy. Cílem rekonstrukce je sestavení souvislých srážkových a teplotních řad a mimo jiné i chronologie povodní,“ představuje práci historické klimatologie a hydrologie Monika Bělínová z Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

Tisková zpráva je ke stažení zde

Video k tématu