Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Zřízení konsorcia AnaEE – ERIC

Prováděcím rozhodnutím komise (EU) 2022/289 ze dne 22. února 2022 bylo zřízeno konsorcium  Evropské výzkumné infrastruktury pro analýzu a experimentování s ekosystémy AnaEE- ERIC. Mezi zákládající instituce patří Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe.

Výzkumná infrastruktura AnaEE zahrnuje zařízení umožňující simulovat široké spektrum environmentálních změn jakými jsou např. změny ve využívání půdy, znečištění, biologická invaze, zvyšující koncentraci skleníkových plynů nebo náhlý výskyt sucha.

Úkolem konsorcia AnaEE – ERIC je  provozování výzkumné infrastruktury s cílem poskytovat nástroje, služby a znalosti nezbytné k řešení globálních environmentálních a klimatických výzev, kterým čelí lidská společnost. Za účelem plnění těchto cílů bude konsorcium koordinovat přístup k experimentálním, analytickým a modelovacím platformám a zajišťovat spolupráci s evropskými zařízeními, rozvíjet technologie, harmonizovat metody, budovat průmyslová partnerství a přispívat k výměně know-how, vytvářet strategie pro adaptaci a zmírňování nepříznivých vlivů klimatické změny na produkci potravin a podílet se tak i na podpoře evropské bio-ekonomiky.

Zakládajícími členy konsorcia je sedm evropských států – Francie, ČR, Dánsko, Itálie, Finsko, Bulharsko a Belgie a mezinárodní organizaci CIHEAM IAMB.

První konference konsorcia AnaEE – ERIC na téma „Ekosystémové služby pod tlakem: úloha experimentů“ se uskuteční 27. až 30. června 2022 v Praze. Konference je pořádána ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. a Českou zemědělskou univerzitou. Bližší informace jsou zde