Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

CzechGlobe součástí nového projektu Clim4Cast

CzechGlobe společně s dalšími sedmi institucemi z šesti zemí střední Evropy (Německo, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Slovensko, Polsko) zahájily 1. března řešení projektu Clim4Cast podpořeného programem Interreg CE. Projekt se zaměří na zlepšení předpovědí extrémních meteorologických jevů, které v tomto regionu představují především sucha, vlny veder a požárů.

 Očekává se, že jejich četnost, trvání a závažnost se v důsledku probíhající změny klimatu bude zvyšovat a budou tak přímou hrozbou pro životní   prostředí i blahobyt obyvatel.

Projekt Clim4Cast podpořený programem Interreg CE vytvoří chybějící nový nástroj pro předpověď počasí (tím je vícedobá předpověď výše uvedených extrémních meteorologických jevů), který bude integrován do systému pro předpověď počasí stávajících národních platforem pro monitorování sucha všech sedmi zainteresovaných zemí. Vědci rovněž odhadnou, jak změna klimatu ovlivňuje výskyt sucha, vlny veder a požárů a charakteristiky s nimi spojených událostí.

Výsledky projektu budou základem pro strategii zvyšování povědomí o změně klimatu a extrémních meteorologických jevech a pro vypracování zvláštního akčního plánu stanovujícího vhodné mechanismy reakce na ně.

Více informací o projektu a seznam partnerských institucí je ke stažení zde