Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Ekosystémová stanice ve Vietnamu slavnostně otevřena

Dnes byla ve Vietnamu za účasti představitelů Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, Vietnam National University Ho Chi Minh City a zástupce Velvyslanectví ČR ve Vietnamu slavnostně uvedena do provozu Ekosystémová stanice pro dlouhodobé a přesné sledování toků energie a skleníkových plynů mezi atmosférou a ekosystémem. Stanice je výsledkem tříleté vzájemné spolupráce deklarované společným memorandem obou institucí.

 Stanice se nachází v oblasti mokřadů asi 100 km západně od Ho Chi Minhova města a studovaným ekosystémem je agroekosystém. Ten zde reprezentuje rýžové pole. Právě rýže představuje jednu z hlavních a nejtypičtějších komodit zemědělské produkce Vietnamu. Kromě toků oxidu uhličitého se na stanici budou sledovat také toky metanu a meteorologické parametry, které budou sloužit k popsání dynamiky toků v závislosti na meteorologických podmínkách a obhospodařování. Cílem výzkumu je pochopit závislosti a řídicí mechanismy toků skleníkových plynů, vytvořit modely toků skleníkových plynů v podmínkách současného i budoucího klimatu a připravit management obhospodařování pro udržení vysoké zemědělské produkce při nízkých emisích metanu do atmosféry.

Budování stanice probíhalo od samého začátku zcela pod taktovkou Ústavu výzkumu globální změny  AV ČR – CzechGlobe, a to od výběru vhodné lokality, přes předávání know how týkajícího se  technické realizace, přístrojového vybavení, zpracování  dat až po jejich interpretaci. Během přípravné fáze, která předcházela vybudování stanice,  absolvoval v Brně doktorské studium vietnamský kolega, který bude odborným garantem výzkumu na stanici, a tříměsíční školící stáž jeden z techniků. Vědci z CzechGlobe  naopak ve Vietnamu provedli několik měřících kampaní, jejichž data sloužila jak k vytipování vhodné oblasti, tak k zaškolení vietnamských kolegů. Také se spolu s českými techniky podíleli na samotné realizaci stanice a finálním vybavení měřícími systémy a čidly.